x
image
თორ ნიკე
კავკასოიდური რასის ანთროპოლოგიური ტიპების სხვადასხვა კლასიფიკაცია
კავკასოიდური რასის ანთროპოლოგიური ტიპების სხვადასხვა კლასიფიკაცია


ტერმინი "კავკასიური რასა" პირველად გამოიყენა კრისტოფერ მეინერსმა თავის წიგნში "კაცობრიობის ისტორიის კონტურები", რომელიც გამოსცა 1785 წელს. მეინერსის ტერმინი შემდგომში განავრცო და გაავრცელა იოჰან ფრიდრიხ ბლუმენბახმა - გერმანელმა პროფესორმა მედიცინის დარგში და ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების წევრმა, რომელიც გახლდათ ანთროპოლოგიის, როგორც სამეცნიერო დისციპლინის ფუძემდებელი. მან მრავალწლიანი კვლევების შემდეგ დადო ამგვარი დასკვნა:


ქართველი ბავშვი


"კავკასიური სახეობა - ადამიანთა ამ სახეობის სახელწოდება მე ავიღე კავკასიის მთების სახელიდან, ვინაიდან მისი სამეზობლო ტერიტორია, და განსაკუთრებით კი ქედის სამხრეთი ფერდობი აწარმოებს კაცთა მოდგმის ყველაზე ლამაზ რასას - ვგულისხმობ ქართველებს. ქართველები მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ ერებს მიეკუთვნებიან. იქ ყველგან, ყოველ ადგილას თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ მაღალ კაცებს და მოხდენილ ქალებს კეთილშობილი იერით, მშვენიერი მახასიათებლებით და დიდრონი, ლამაზი თვალებით. ქართველები არიან ყველაზე მამაც და ღირსეულ ერებს შორის მსოფლიოში. როგორც ყველა სხვა კავკასიელი ერი, ისინიც სტუმართმოყვარენი და სანდოები გახლავან. ისეთივე სანდოები არიან, როგორც მათი ფარ-ხმალი და ისეთივე კისკასი და მოქნილნი, როგორიც მათი ცხენები. გულადები ომში და კეთილნი და ლმობიერნი თავიანთ სახლებში. ეს ხალხი წარმოშობს ყველაზე უმშვენიერეს ფორმას თავის ქალისა, რომლისგანაც შემდგომში, როგორც სრულყოფილი და პირველქმნილი ტიპისაგან - სხვები წარმოიშობიან. ამავდროულად ისინი თეთრნი არიან, რაც შეგვიძლია კაცობრიობის პირველად ფერად მივიჩნიოთ, და ასევე შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვთქვათ, რომ თუკი სადმე ჩვენ უნდა განვათავსოთ კაცობრიობის ავტოქტონების (პირველსაწყისთა) სამყოფელი, მაშინ ეს უნდა მოხდეს სწორედ ამ რეგიონში (კავკასიაში, საქართველოში;)."იოჰან ფრიდრიხ ბლუმენბახი (1752-1840). "De generis humani variatate nativa". 1795 წ. გვ. 303.


ქართველი ბავშვი


ს. მორტონის კლასიფიკაცია


მე-19 საუკუნეში, ამერიკელმა მეცნიერმა ს. მორტონმა კავკასოიდური რასა დაჰყო შემდეგ ოჯახებად:


1. კავკასიური

2. გერმანიკული

3. კელტური

4. არაბული

5. ლიბიური

6. ნილოსური

7. ინდურივ. ფლაუერის კლასიფიკაცია


ინგლისელმა ანატომმა უილიამ ფლაუერმა 1885 წელს კავკასოიდური რასა დაჰყო შემდეგ კლასიფიკაციებად:


1. ევროპელები (აქ შედიან კავკასიელებიც)

2. ეგვიპტელები (ძველიც და ახალიც)

3. ინდოეთის აბორიგენები

4. აინუები

5. ვედები (ცეილონელები ანუ შრი-ლანკელები)ჟ. ლაპუჟას კლასიფიკაცია


ფრანგმა სოციოლოგმა და რასიზმის იდეოლოგმა ჟორჟ ლაპუჟამ 19 საუკუნეში, კავკასოიდური რასა დაჰყო შემდეგ ქვერასებად:


1. ევროპელი ადამიანი - გრძელთავიანი, ქერათმიანი და მაღალი ტანის ხალხი.

2. ალპინელი ადამიანი - მრგვალთავიანი, შავგვრემანი თმით და თვალებით, დაბალი ტანის ხალხი.

3. ხმელთაშუაზღვიელი ადამიანი - გრძელთავა, შავგვრემანი ადამიანი საშუალო ან დაბალი სიმაღლით.ი. კოლმანის კლასიფიკაცია


გერმანელმა ჰისტოლოგმა, ანატომმა და ანათროპოლოგმა იულიუს კოლმანმა დაჰყო კავკასოიდური რასა ქვერასებად სიმაღლის, სახის მოყვანილობის და თავის ქალას ფორმის მიხედვით:


1. ვიწრო სახის და დაგრძელებული თავის ქალის მქონე (ლეპტოპროზოპული) დოლიქოცეფალები

2. ხამეპროზოპული დოლიქოცეფალები (გრძელთავიანი)

3. ხამეპროზოპული მეზოცეფალები (გრძელ და მოკლეთავიანს შორის გარდამავალი, საშუალო)

4. ხამეპროზოპული ბრახიცეფალები (მოკლეთავიანი)

5. ლეპტოპროზოპული ბრახიცეფალები (მოკლეთავიანი)თ. ჰექსლის კლასიფიკაცია


ინგლისელმა ზოოლოგმა და ანატომმა კავკასოიდური რასა დაჰყო ორ ქვერასად: ნათელ (ქსანთოქროიდები) და მუქპიგმენტიანებად (მელანოქროიდები).


1. ქსანთოქროიდები

ჩრდილოეთ ევროპის ქსანთოქროიდები

2. მელანოქროიდები

სამხრეთ ევროპის მელანოქროიდები

აზიის მელანოქროიდებიკ. შტრაცის კლასიფიკაცია


ჰოლანდიელმა მოგზაურმა და ანთროპოლოგმა კ. შტრაცმა მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასოიდური რასა დაჰყო დროში მათი განვითარების მიხედვით: პროტომორფები (უძველესი ტიპები), არქიმორფები (თანამედროვე ტიპები) და მეტამორფები (მათ შორის გარდამავლები). კავკასოიდური რასის განსახლების ისტორიულ არეალს მან უწოდა "შუახმელეთი" და იქ მცხოვრები კავკასოიდური ხალხი დაჰყო 3 უმთავრეს "ტომად" ან ქვერასად:


1. ჩრდილოური ტომი (ნათელი ფერის თმიანი, მწვანე ან ცისფერთვალება ხალხი, ცენტრით სკანდინავია)

2. რომაული ტომი (სამხრეთ ევროპული ხალხები)

3. აფრიკული ტომი (ჩრდილოეთ აფრიკა და სემიტები)ი. დენიკერის კლასიფიკაცია


დენიკერის კლასიფიკაციის სისტემა არის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ბიოლოგიურ მახასიათებლებზე. ასევე დენიკერმა დაყოფა განახორციელა ორ შრედ, გამოჰყო ჯერ მთავარი რასები და შემდეგ ე.წ. "მეორეული თუ მეორადი რასები ან სუბრასები.


ჯგუფი C (ხვეული, მუქი ან შავი თმების და თვალის ფერის მქონე კავკასოიდები):

1. ინდო-ავღანური რასა

2. არაბული ანუ სემიტური რასა

3. ბერბერული რასა

4. ევროპის ხმელთაშუაზღვიური რასა

5. იბერო-კუნძულოვანი რასა

6. დასავლეთ ევროპული რასა

7. ადრიატიკული ანუ დინარული რასა


ჯგუფი D (ხვეული ან სწორი თმის მქონე, ქერა, ღია ფერის თვალების მქონე კავკასოიდები):

1. ჩრდილოეთ ევროპული ანუ ნორდიული რასა

2. აღმოსავლეთ ევროპული რასა


კავკასოიდური რასის სხვა ქვე-რასების გამოჰყო დენიკერმა:

1. სუბ-ადრიატიკული ქვერასა

2. ჩრდილო-დასავლეთური ქვერასა (ეს არის ატლანტო-მედიტერანული ქვერასა, რომელსაც უპირველესად ყოვლისა წარმოადგენენ ირლანდიელები)

3. სუბ-ნორდიული ქვერასა (ეს არის პირველ რიგში ჩრდილოეთ გერმანიაში და ბალტიისპირეთში მცხოვრები ხალხები, რომლებიც რამდენადმე მაინც მცირედით განსხვავდებიან სკანდინავიური ხალხებისგან თავის ქალას ზოგიერთი მახასიათებლით).

4. ვისტულური ქვერასა (ეს არის აღმოსავლეთ სლავური ხალხებისთვის, მაგალითად რუსებისთვის, ასევე ფინელებისთვის დამახისიათებელი ქვერასა, რომელიც ხასიათდება თეთრი კანით, ღია ფერის თმით და თვალებით, შედარებით დაბალი სიმაღლით (163-164 სმ), საშუალოდ ბრაქიოცეფალური (თავის ინდექსი 82-83), კვადრატული სახით, აწეული ცხვირით, მწვანე ან ნაცრისფერი თვალებით, მეზოცეფალური თავის ქალათი და შედარებით დაბალი სხეულის აგებულებით.უ. რიპლის კლასიფიკაცია


ამერიკელ გეოგრაფს უ. რიპლის სჯეროდა, რომ დენიკერმა საკმაოდ გაართულა სურათი, მან ეს აღნიშნა თავის წიგნში "ევროპის რასები", რომელიც 1900 წელს გამოიცა. რიპლი ამბობდა, რომ არსებობდა მხოლოდ 3 კავკასოიდური ქვერასა: ტევტონური, ჩრდილოური ანუ ნორდიული, ალპინური და მედიტერანული ანუ ხმელთაშუაზღვიური. უ. რიპლის მიხედვით ჩრდილოური და ხმელთაშუაზღვიური რასები ძველი ევროპული ტოტებია, უძველესი კავკასოიდური ტიპები, ხოლო ალპინელები იმიგრანტები არიან აზიიდან, რომლებმაც მიიტანეს ევროპაში მიწათმოქმედება.ჟ. მონტადონის კლასიფიკაცია


ფრანგმა ანთროპოლოგმა ჟორჟ მონტადონმა თავის 1933 წელს გამოცემულ წიგნში "რასები", დაჰყო კავკასოიდური დიდი რასა შემდეგ რასებად და ქვერასებად:

1. თეთრი რასა (იგ. ქერა რასა):

ნორდიული ქვერასა

ქვენორდიული ქვერასა


2. ალპურ-არმენოიდული რასა:

ალპინური ქვერასა

დინარული ქვერასა

ანატოლიური (იგ. არმენოიდული) ქვერასა

პამირული ქვერასა


3. მუქი (მედიტერანული, ხმელთაშუაზღვიური) რასა:

იბერიის ნახევარკუნძულის ქვერასა

ლიტორალური ანუ ატლანტო-მედიტერანული ქვერასა

ბერბერული ქვერასა

არაბული ქვერასა

ინდო-ავღანური ქვერასა


4. ლაპონოიდური რასა

5. აინური რასაე. ეიკშტედის კლასიფიკაცია


გერმანელმა ანთროპოლოგმა ე. ეიკშტედმა 1934 წელს წარმოადგინა ნომენკლატურა რასების დაჯგუფებისთვის. ამისთვის ზოგჯერ გამოიყენა კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის მახასიათებლები უფრო დიდი ჯგუფის აღწერისთვის და ბოლოს სახელწოდებას დაურთო სუფიქსი "იდი". კავკასოიდური დიდი რასა ეიკშტედის მიხედვით იყოფა შემდეგნაირად:


1. დეპიგმენტირებული ჩრდილოური რასები: ნორდიკები და აღმოსავლეთ ევროპელები.

2. ცენტრალური: ალპინიდები, დინარიდები, არმენიდები და თურანიდები.

3. სამხრეთ ევრაზიული: მედიტერანიდები, ორიენტალიდები და ინდოელები.ი. ჩეკანოვსკის კლასიფიკაცია


პოლონელმა ანთროპოლოგმა იან ჩეკანოვსკიმ შეადგინა საკუთარი სქემა კავკასოიდური დიდი რასის დასაყოფად. ამ სქემის მიხედვით კავკასოიდური დიდი რასა იყოფა 4 ძირეულ რასად და 6 ქვერასად, რომლებიც წარმოიშვა ძირეული რასების შერევის შედეგად.


სუფთა ანუ ძირეული რასები:

1. ნორდიული ანუ ჩრდილოური

2. იბერო-კუნძულოვანი

3. ლაპონოიდური

4. არმენოიდული


შერეული ქვერასები:

1. ჩრდილო-დასავლური

2. სუბ-ნორდიული

3. ალპინური

4. ზღვიური

5. სუბ-ლაპონოიდური

6. დინარულიბ. ლუნდმანის კლასიფიკაცია


შვედმა ანთროპოლოგმა ბერტილ ლუნდმანმა დაჰყო დიდი კავკასოიდური რასა ორ მთავარ ტიპების დაჯგუფებად: კასპიურ სამხრეთ-აღმოსავლური რასობრივი ჯგუფად და ატლანტიკური ჩრდილო-დასავლური რასობრივი ჯგუფი. თითოეული მათგანი თავის მხრივ, იყოფა მრავალ ტიპად:


1. კასპიური სამხრეთ-აღმოსავლური რასობრივი ჯგუფი


აღმოსავლეთ ბალტიელები და ვოლგიდები - ხასიათდებიან მცირედით პრიმიტიული სახეებით, ოდნავ დახრილი კუთხის თვალის ორბიტებით, უფრო მეტად არქტიკული ფიზიკური მახასიათებლებით.


პრე-პონტიდები - ჯგუფები სწორი თვალის ჭრილით და დიდი ზედა ფერადი გარსით (გადაშენებული ჯგუფი).


ჯგუფები თითქმის ბავშვური სახით: სკანდო-ლაპიდები და აღმოსავლეთ ალპიური რასა იგივე მთებიდი.


ე.წ. "პროგრესული ტიპები", რომლებიც არიან დოლიქოცეფალური თავის ქალას მქონენი იყოფიან ორ მთავარ ჯგუფად: აღმოსავლეთ მედიტერანულ რასად და აღმოსავლეთ ნორდიელებად.

აღმოსავლეთ მედიტერანები თავის მხრივ იყოფა შემდეგ ქვერასებად: პონტიდები, ირანიდები, ჩრდილოეთ ინდოელები, განდიდები, ნესიდები, სახარიდები ანუ სამხრეთ ხმელთაშუაზღვიელები და ეგვიპტიდები.

აღმოსავლეთ ნორდიელები კი აღარ იყოფიან ქვერასებად.


შემდეგი ძირითადი ჯგუფი არის ტაურიდები, რომელიც იყოფა ორ ქვერასად: დინარიდები და არმენიდები (ანატოლიდები).2. ატლანტიკური ჩრდილო-დასავლური რასობრივი ჯგუფი


ეს ჯგუფი იყოდა ორ ქვეჯგუფად, დოლიქოცეფალურ და ბრაქიცეფალურ ხალხებად.

დოლიქოცეფალურ ტიპებში შედის:

პალეოატლანტიდელები

ნორდიკები (ფალიდები, სკანდო-ნორდიკები და ჩრდილოეთ ატლანტიდელები)

სამხრეთ მუქპიგმენტიანი მცირე ჯგუფი (ბერიდები და ასევე 2 ინფანტილური ჯგუფი - დასავლეთ მედიტერანული და არაბიდული).


ატლანტიდური ჩრდილო-დასავლური რასობრივი ჯგუფის ბრაქიცეფალურ წარმომადგენლებში კი შედის მხოლოდ დასავლეთ ალპური ქვერასა.
კ. კუნის კლასიფიკაცია


1939 წელს გამოცემულ წიგნში "ევროპის რასები" ამერიკელმა ანთროპოლოგმა კ. კუნმა წარმოადგინა თავისი ვარიანტი კავკასიური რასის კლასიფიკაციისა.


A. დიდთავიანი მოსახლეობა, რომელიც შემორჩენილია დღემდე პალეოლითური ანუ ძველი ქვის ხანის პერიოდიდან, აქ შედის 2 ტიპი: ბრიუნის და პერებიუს ტიპი.

B. სუფთა და შერეული მოსახლეობა პალეოლითის და მეზოლითის პერიოდის ევროპაში. აქ შედის სამი ტიპი: ალპინები, ლოპარული ტიპი და ლადოჟის ელემენტი. აქედან ლადოჟის ელემენტის მქონე ხალხში შედიან: ახალდუნაელები და აღმოსავლეთ ბალტიელები.

C. სუფთა და შერეული არაბრაქიცეფალური ხმელთაშუაზღვიელები

ამ დიდ ჯგუფში შედის ორი ქვეჯგუფი: მედიტერანები ანუ ხმელთაშუაზღვიელები და ნორდიკები ანუ ჩრდილოელები.


ხმელთაშუაზღვიელებში შედიან:

ა) მთავარი მედიტერანული ტიპი

ბ) ატლანტო-მედიტერანული ტიპი

გ) ირანო-ავღანური ტიპი


ნორდიკებში შედიან:

ა) რკინის ხანის კელტური ტიპი

ბ) ანგლო-საქსონური ტიპი

გ) ტრიონოლაგური ტიპი ანუ ტრიონდერები

დ) ოსტერდალური ტიპი


ბრაქიცეფალური მედიტერანები:

1) დინარელები

2) არმენოიდები (ანატოლიელები)

3) ნორიელები
ე. ჰუტონის კლასიფიკაცია


ამერიკელმა სწავლულმა ე. ჰუტონმა, თავის 1946 წელს თავის წიგნში "Up to the ape", დაჰყო თეთრი ანუ კავკასოიდური რასა შემდეგ ტიპებად:


1. ხმელთაშუაზღვიური ტიპი

2. აინური ტიპი

3. კელტური ტიპი

4. ნორდიული ტიპი

5. ალპური ტიპი

6. აღმოსავლეთ ბალტიური ტიპი

7. არმენოიდული ტიპი

8. დინარული ტიპი

9. ნორდიულ-ალპიური ტიპი

10. ნორდიულ-ხმელთაშუაზღვიური ტიპი


მან ასევე ნაწილობრივ კავკასოიდურად ჩათვალა შემდეგი ქვერასები:


1) ავსტრალიური (ეს რასა ჩამოყალიბდა პალეოკავკასოიდური რასის, ტასმანიელების და მელანეზიელების შერევის შედეგად). ის შედგება სამი ქვეჯგუფისგან:

1. მიურეული - შედარებით მეტი კავკასოიდური ელემენტით.

2. კარპენტარული - შედარებით მეტი მელანეზიური ელემენტით.

3. ტასმანოიდური


2) ინდო-დრავიდული რასა (ეს რასა ჩამოყალიბდა კლასიკური მედიტერანული, ავსტრალოიდური, ნეგრიტული და სხვა მცირე ტომების შერევის შედეგად). ის იყოფა ხუთ ქვერასად:

1. კლასიკური ინდო-დრავიდული - ეს არის კლასიკური მედიტერანული ქვერასის ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც განსახლებულია ისტორიულად ჩრდილოეთ ინდოეთის ტერიტორიაზე, პაკისტანში.

2. ანატოლიური (არმენოიდული) და ირანის პლატოს ხალხის შერევით ჩამოყალიბებული ქვერასა - ისტორიულად განსახლებულია დასავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ინდოეთში.

3. ინდო-ნორდიული ქვერასა - ისტორიულად განსახლებულია ჩრდილო-დასავლეთ ჰიმალაის მთებში.

4. ავსტრალოიდური ანუ ვედოიდური ქვერასა - ისტორიულად განსახლებულია ცენტრალურ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ინდოეთში.

5. ნეგრიტოიდული ქვერასა - ისტორიულად განსახლებულია სამხრეთ ინდოეთში.


3) პოლინეზიური ქვერასა (მეტწილად კავკასოიდური, ასევე შენარევი აქვს მონღოლოიდური და მელანეზიური რასები).
რ. ბიასუტის კლასიფიკაცია


1) პრეკავკასოიდები:

1. აინური ქვერასა

2. ურალური ქვერასა


2) კავკასოიდები:

1. ხმელთაშუაზღვიური რასა: ზღვის სანაპირული ქვერასა, ბერბერული ქვერასა, პალეო-სარდინიული ქვერასა.

2. ნორდიული რასა: ირლანდიული ქვერასა, დალიური ან ფალიური ქვერასა, ფინური ქვერასა.

3. ირანული რასა: ასიროიდული ქვერასა, ლიბიური ქვერასა.

4. ინდური რასა: ინდოეთის ნახევარკუნძულის რასა.

5. ალპური რასა: ქართული რასა

6. ბალტიური რასა: პრე-სლავური რასა და კარპატული რასა.

7. ადრიატიკული რასა: პადანური რასა და ნორიკული ანუ დინარული რასა.

8. პამირული რასა: არმენოიდული რასა.

9. ლაპიდური: ლაპარიდული რასა.ნ.ნ. ჩებოკსაროვას, ი.ი. როგინსკავას და მ.გ. ლევინას კლასიფიკაცია


საბჭოთა ანთროპოლოგმა ნ.ნ. ჩებოკსაროვმა გამოჰყო შემდეგი ქვერასები დიდი კავკასოიდური რასიდან:


1) ინდო-ხმელთაშუაზღვიური ქვერასა

2) ატლანტო-ბალტიური ქვერასა

3) ცენტრალურ-ევროპული ქვერასა

4) თეთრ ზღვა - ბალტიური ქვერასა

5) ბალკანო-კავკასიური ქვერასა


ზუსტად ასეთივე სქემა გამოაქვეყნეს 1963 წელს ანთროპოლოგებმა იი. როგინსკავამ და მ.გ. ლევინამ.
ჯ. ბეიქერის კლასიფიკაცია


ინგლისელმა ბიოლოგმა ჯონ ბეიქერმა თავის წიგნში სახელწოდებით "რასა" (1974 წ.) წარმოადგინა დიდი კავკასოიდური რასის შემდეგ ქვეტიპებად დაყოფა:


1) აინუიდური

2) ნორდიული

3) მედიტერანული

4) ჩრდილო ინდური

5) ორიენტალური

6) არმენიდური

7) დინარული

8) ალპური

9) აღმოსავლეთ ევროპული

10) თურანიდური

11) ეთიოპიური
ვ.პ. ალექსეევას კლასიფიკაცია


ცნობილმა საბჭოთა ანთროპოლოგმა ვ.პ. ალექსეევმა თავის წიგნში "ადამიანთა რასების გეოგრაფია" (1974) წარმოადგინა თავისი სქემა, რომლის მიხედვითაც დიდი კავკასოიდური რასა იყოფოდა შემდეგ ქვერასებად:


1) ბალტიური ანუ ჩრდილოეთ ევროპული ადგილობრივი რასა, რომელიც იყოფა თავის მხრივ კიდევ 3 ჯგუფად:

1. დასავლეთ ბალტიური ჯგუფი

2. აღმოსავლეთ ბალტიური ჯგუფი

3. ლაპონოიდური ჯგუფი


2) ცენტრალური ევროპული ადგილობრივი რასა, რომელიც იყოფა თავის მხრივ კიდევ 2 ჯგუფად:

1. ცენტრალურ-აღმოსავლეთევროპული ჯგუფი

2. დასავლეთევროპული ჯგუფი


3) მედიტერანული ანუ სამხრეთევროპული რასა, რომელიც იყოფა თავის მხრივ, კიდევ 5 ჯგუფად:

1. დასავლეთ ხმელთაშუაზღვიური ჯგუფი

2. ბალკანო-კავკასიური ჯგუფი

3. არაბო-ჩრდილოაფრიკული ჯგუფი

4. დასავლეთ აზიური ჯგუფი

5. ინდო-ავღანური ჯგუფი
ვ.ვ. ბუნაკის კლასიფიკაცია


ვ.ვ. ბუნაკმა წარმოადგინა დიდი კავკასოიდური რასის დაყოფა ხის მაგალითით - სხვადასხვა ქვერასა, როგორც მისი სხვადასხვა ტოტი.


1) კუშიტური რასობრივი ტოტი, რომელიც იყოფა შემდეგ ორ ქვერასად:

1. ბერბერული

2. ეთიოპიური


2) შუახმელეთური რასობრივი ტოტი, რომელიც იყოფა შემდეგ შვიდ ქვერასად:

1. სემიტურ-არაბული

2. სირიულ-ზაგროსული

3. ინდო-ირანული

4. ფერღანური

5. პონტიური

6. კავკასიური

7. კასპიური


3) ხმელთაშუაზღვიური რასობრივი ტოტი, რომელიც იყოფა შემდეგ 4 ქვერასად:

1. იბერიული

2. ლიგურიული

3. ქვემო დუნაიური

4. ბალკანური


4) ევროპული რასობრივი ტოტი, რომელიც იყოფა შემდეგ 5 ქვერასად:

1. ატლანტიკური რასა

2. ცენტრალური დასავლეთ ევროპული რასა

3. ბალტიური რასა

4. ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპული

5. სუბარქტიკური (ლაპიშური)
მ.გ. აბდუშელიშვილის კლასიფიკაცია


მ.გ. აბდუშელიშვილმა 1990 წელს წარმოადგინა დიდი კავკასოიდური რასის დაყოფის საკმაოდ დეტალური კლასიფიკაცია. არის კონტინენტური მთავარი განაყოფები, რომლებიც შემდგომში თავის მხრივ კიდევ იყოფიან უფრო მცირე სპეციფიკურ ტიპებად:


1) სამხრეთ ინდური (გარდამავალი) ქვერასა, რომელიც იყოფა ორ ტიპად:

1. პალეოინდური ტიპი

2. მეზოინდური ტიპი


2) სამხრეთ ევროპული, იგივე ინდო-ხმელთაშუაზღვიური ქვერასა, რომელიც იყოფა 4 ტიპად:

1. ინდო-ევრაზიური ტიპი

2. დასავლეთ აზიური ტიპი

3. აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვიური ტიპი

4. დასავლეთ ხმელთაშუაზღვიური ტიპი


3) ჩრდილოეთ ევროპული ქვერასა, რომელიც იყოფა 3 ჯგუფად:

1. დასავლეთ ბალტიური ტიპი

2. აღმოსავლეთ ბალტიური ტიპი

3. ლაპონოიდური ტიპი


4) ცენტრალური ევროპული ქვერასა, რომელიც იყოფა 2 ტიპად:

1. დასავლეთ ევროპული ტიპი

2. ცენტრალურ-აღმოსავლეთ ევროპული ტიპია.ი. დუბოვის კლასიფიკაცია


1994 წელს ვ.პ. ალექსეევის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერნციაზე ა.ი. დუბოვმა წარმოადგინა დიდი კავკასოიდური რასის ქვერასებად დაყოფის საკუთარი კლასიფიკაცია:


1. სამხრეთ ევროპული რასა

2. ჩრდილოეთ ევროპული რასა

3. შუა ევროპული შერეული რასა

4. ურალური შერეული რასა

იხილეთ: წყარო


სამედიცინო სტატიები:


1. რამდენი უჯრედია ადამიანის ორგანიზმში?

2. ზეფირის ტესტი

3. რომელია ყველაზე საშიში ნარკოტიკი?

4. აბორტი - არის თუ არა ეს ადამიანის მკვლელობა?

5. რეი კურცვეილი - ადამიანები ბევრად უფრო დიდხანს იცოცხლებენ

6. ცნობიერება

7. რეფლექსები და მათი კვლევის მეთოდები

8. დიენცეფალონი

9. ნათხემი

10. მეზენცეფალონი

11. ვაროლის ხიდი

12. მოგრძო ტვინი

13. რამდენ ნეირონს შეიცავს სხვადასხვა ცხოველის ტვინი?

14. ადამიანის თავის ტვინის შემადგენელი ნაწილები

15. ევგენიკა და გენური მანიპულაცია

16. სინათლე გვირაბის ბოლოს - რა ფენომენთან გვაქვს საქმე?

17. რა ხდება ადამიანის ტვინში ორგანიზმის სიკვდილის შემდეგ?

18. თავის ტვინის ღმრა სტრუქტურები

19. უმნიშვნელოა ადამიანი უდიდეს სამყაროში?

20. რამდენი ატომისგან შედგება ადამიანის დნმ-ის თითოეული მოლეკულა?

21. ადამიანის ქრომოსომა

22. ერითროციტები

23. ლეიკოციტები

24. რამდენი ბაქტერიული უჯრედისგან შედგება ადამიანი საშუალოდ?

25. რამდენი უჯრედისგან შედგება სხვადასხა წონის ადამიანი?

26. ადამიანის ორგანიზმის რამდენ პროცენტს შეადგენს წყალი?

27. რამდენი ატომისგან შედგება სხვადასხვა ნივთიერების 1 გრამი?

28. ნევროლოგიური დაავადებებისხვა სამეცნიერო და ისტორიული სტატიები


1. მელქისედეკ III ფხალაძე - საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი

2. ნიკოლოზ რაჭველი - ჭადრაკის ევროპის ოფიციალური ჰიმნის ავტორი

3. კიბორჩხალების სათლის თეორია

4. გალაქტიკების ტიპები მორგანის და ჰაბლის სქემების მიხედვით

5. გალაქტიკების ტიპები

6. რას ნიშნავს სიტყვა "იბერია"?

7. რას ნიშნავს სიტყვა "კავკასია"?

8. კოლხეთი

9. მინოსური ცივილიზაცია კრეტაზე

10. პლანეტების ტიპები

11. როგორ გამოიყურებოდნენ ეგვიპტის ფარაონები

12. ჭიანჭველები

13. როგორ გამოიყურებოდნენ ესესელები

14. ჰოლოდომორი

15. ფრიდრიხ ნიცშე ლიბერალიზმის წინააღმდეგ

16. ტროა

17. შუმერი

18. "დიდ ქვაბში არ ეტეოდა, პატარაში სულ არ იყო" - ქართველი ერი

19. ზვიად გამსახურდია ქართველური ენების შესახებ

20. ქალდეველები

21. შამაში

22. ყველა სახის სიმსივნის განკურნების პრინციპი აღმოჩენილია

23. ხეთები

24. საქართველოსთვის მგლოვიარე კასტელის სიტყვები

25. ჰალიძონები - კოლხური ტომი

26. ამადეო მოდილინის მიერ დახატული ქართველი ქალი

27. "ვეფხისტყაოსნის" ილუსტრაციები მიხაი ზიჩის მიერ

28. ინდოეთში აღმოჩინეს საბადო, რომელიც 3 ათას ტონა ოქროს შეიცავს

29. ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციები ირაკლი თოიძის მიერ

30. ვეფხისტყაოსნის ფერადი ილუსტრაციები ირაკლი თოიძის მიერ

31. ვეფხისტყაოსნის ფერადი ილუსტრაციები სერგო ქობულაძის მიერ

32. ფაიუმის პორტრეტები

33. მაქს ტილკე და მის მიერ შექმნილი კავკასიელ ხალხთა ნახატები

34. ბაქტერიები

35. არქეები

36. ევკარიოტები

37. ჟან ბატისტ ტავერნიე მეგრელების შესახებ

38. ჟან ფრანსუა გამბა და კავკასიელები

39. როგორ გამოიყურებოდნენ კავკასიელები მე-19 საუკუნეში - გრიგორი გაგარინი

40. ბრუნო ვეფხვაძე - გამორჩეული ქართველი მხატვარი

41. ბრუნო ვეფხვაზე - ნაწილი მეორე

42. ბრუნო ვეფხვაძე - ნაწილი მესამე

43. ბრუნო ვეფხვაძე - ნაწილი მეოთხე

44. უმარტივესები

45. ლორწოვანი ობები

46. სოკოები

47. მცენარეები

48. ცხოველების სამეფო

49. თანამედროვე დომენების სისტემა - ცოცხალი სამყაროს ტაქსონომია

50. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების ავთენტური ვიდეოები

51. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის ავთენტური ვიდეო - მაია ჯაბუა

52. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის თვითმხილველი მურმან გვენეტაძე

53. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი მე-18 საუკუნის ნახატზე

54. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის თვითმხილველი ზურაბ კოკაია

55. ეპიდემიები მსოფლიო ისტორიაში და მათი მსხვერპლი

56. 1500-დან 2000-მდე დამოუკიდებელი ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფო

57. ბეჭდების მბრძანებელი - ტოლკიენის მიერ შექმნილი სამყაროს მიმოხილვა

58. ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის გამოსახულება სვეტიცხოველში

59. როდის და ვისგან წარმოიშვა თანამედროვე ადამიანი?

60. ჰომო საპიენსის განსახლების თავდაპირველი არეალები

61. საღვთო რომის იმპერიის 1800 ნახევრად-დამოუკიდებელი სახელმწიფო

62. დიდი აღმოჩენა ადასტურებს, რომ ამერიკაში ხალხი 30, 000 წლის წინ დასახლდა

63. ევროპაში საპიენსები ბევრად უფრო ადრე დასახლდნენ, ვიდრე მიაჩნდათ

64. ჰომო საპიენსები ახლო აღმოსავლეთში ბევრად უფრო ადრე სახლობდნენ, ვიდრე მიგვაჩნდა

65. ჰომო საპიენსები ჩინეთში ბევრად უფრო ადრე სახლობდნენ, ვიდრე მიგვაჩნდა

66. ადამიანის ევოლუცია უძველესიდან უახლეს დრომდე

67. თეოლოგმა გიორგი ტიგინაშვილმა ზვიად გამსახურდიას სკანდალური ლექსი მიუძღვნა

68. რომელი უფრო ადრე წარმოიშვა - ვირუსები თუ უჯრედები?

69. ახალი ქართული წარმართობა და მისი საფუძვლები

70. სვიმონ მასხარაშვილის ღია წერილი დასავლეთისადმი

71. რევაზ ჩოლოყაშვილი - დიდი ქართველი გმირი

72. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის რჩევა ერებისთვის, რომლებსაც უძლიერესი სახელმწიფოს აშენება უნდათ

73. ჰაპლოჯგუფები

74. რა არის მოლი?

75. რამდენი წყალი არის 1 მოლი და რამდენი ატომია 1 მილილიტრ წყალში?

76. გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

77. ისლამური ტერორიზმი


ავტორი: თორნიკე ფხალაძე


17
651
2-ს მოსწონს
ავტორი:თორ ნიკე
თორ ნიკე
651
  
20 მარტი, 2:18
"Western civilization is a result of the nature of the White Man. Without the White Man, there is no Western civilization, no Western justice, no Western technology, no modern science or culture. A dog barks because it is a dog. A cat meows because it is a cat. And a White Race produces Western "civilization" because it is a White Race. When it is no longer White, it ceases to produce civilization, and, in fact, lapses into savagery and degeneracy."
???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????, "White Power", 1966.
2020, 26 ნოემბერი, 11:52
Different classifications of anthropological types of the Great Caucasian race

S. Morton Classification

In the 19th century, the American scientist S. Morton divided the Caucasian race into the following families:
1. Caucasian
2. Germanic
3. Celtic
4. Arabic
5. Libyan
6. Nilotic
7. Indian


W. Flower classification

The English anatomist William Flower in 1885 divided the Caucasian race into the following classifications:
1. Europeans (including Caucasians)
2. The Egyptians (both old and new)
3. The Aborigines of India
4. Ainu
5. Vedas (Ceylonians or Sri Lankans)


Classification by J. Lapuzha

In the 19th century, the French sociologist and ideologue of racism Georges Lapuzha divided the Caucasian race into the following subdivisions:
1. European people - long-haired, blond and tall people.
2. Alpine man - round-headed, brunette with hair and eyes, low body people.
3. Mediterranean man - long-haired, brunette man of medium or low height.
2020, 26 ნოემბერი, 11:52
J. Coleman classification

German histologist, anatomist and anthropologist Julius Coleman divided the Caucasian race into subdivisions according to height, facial shape and skull shape:
1. leptoprosopic dolichocephalus - Dolicocephaly with narrow face and elongated skull
2. hameprosopic dolichocephalus (long-headed)
3. hameprosopic mesocephalus (transition between long and short term, medium)
4. hameprosopic brachycephalic (short-headed)
5. leptoprosopic brachycephalic (short-headed)


T. Huxley's classification

The English zoologist and anatomist divided the Caucasian race into two subclasses: light (xanthochrodes) and muppigmented (melanochroids).
1. Xanthochrodes
Xanthochrodes of Northern Europe

2. Melanochroids
Melanochroids of Southern Europe
Asian Melanochroids


K. Stratz classification

The Dutch traveler and anthropologist K. Stratz divided the Caucasian race into time in the early 20th century according to their development: protomorphs (ancient types), archimorphs (modern types), and metamorphs (including transitions). He called the historical settlement area of ​​the Caucasian race "Shuakhmeleti" and divided the Caucasian people living there into 3 main "tribes" or sub-tribes:
1. Northern tribe (light-colored hairy, green or bluish people, with Scandinavia in the center)
2. Roman tribe (Southern European peoples)
3. African Tribes (North Africa and the Semites)
2020, 26 ნოემბერი, 11:51
I. Deniker's classification
The Denicker classification system is one of the most serious systems based on biological characteristics. Denicker also divided the two races, distinguishing first the main races and then the so-called. "Secondary or secondary races or sub-races.

Group C (Caucasians with curly, dark or black hair and eye color):
1. Indo-Afghan race
2. Arab or Semitic race
3. Berber race
4. The Mediterranean race of Europe
5. Ibero-island race
6. Western European race
7. Adriatic or Dinaric race

Group D (Caucasians with curly or straight hair, blonde, with light eyes):
1. Northern European or Nordic race
2. Eastern European race

Deniker singled out other sub-races of the Caucasian race:
1. Sub-Adriatic subcontinent
2. The Northwest Territories (these are the Atlantic-Mediterranean suburbs, which are primarily inhabited by the Irish)
3. Sub-Nordic sub-race (these are primarily the peoples of northern Germany and the Baltics, which differ at least somewhat slightly from the Scandinavian peoples in some respects of the skull).
4. Vistula sub-race (this is a sub-race characteristic of Eastern Slavic peoples, for example, Russians, as well as Finns, characterized by white skin, light-colored hair and eyes, relatively low height (163-164 cm), medium brachiocephalic (index 82-83), Square in shape, with a raised nose, green or gray eyes, a mesocephalic skull, and a relatively low body structure.


W. Ripley's classification

American geographer W. Ripley believed that Denicker had quite complicated the picture, he noted this in his book "European Races", published in 1900. Ripley said that there were only 3 Caucasian sub-continents: Teutonic, Northern or Nordic, Alpine and Mediterranean or Mediterranean. According to W. Ripley, the northern and Mediterranean races are the old European branches, the ancient Caucasian types, while the Alpines are immigrants from Asia who brought farming to Europe.
2020, 26 ნოემბერი, 11:49
Classification by J. Montadon

The French anthropologist Georges Montadon, in his book "Races" published in 1933, divided the great Caucasian race into the following races and sub-races:

1. White race (i.e. Blonde race):
Nordic subrace
Subnordic subrace

2. Alpine-Armenoid race:
Alpine sub-race
Dinaric sub-race
Anatolian (Ig. Armenoid) sub-race
Pamir sub-race

3. Dark (Mediterranean) race:
In the suburbs of the Iberian Peninsula
Littoral or Atlantic-Mediterranean sub-race
Berber sub-race
Arabic subtitle
Indo-Afghan sub-race

4. Laponoid race
5. Ainuri race


E. Eikstedt's classification

The German anthropologist E. Eikstedt introduced the nomenclature for race groups in 1934. For this, the characteristics of a particular ethnic group were sometimes used to describe a larger group, and the suffix "id" was added to the name at the end. The Greater Caucasian race is divided according to Eikstedt as follows:
1. Depigmented Northern Races: Nordics and Eastern Europeans.
2. Central: Alpinides, Dinarides, Armenides and Turanides.
3. Southern Eurasian: Mediterranean, Orientalists and Indians.


Y. Chekanovsky's classification

Polish anthropologist Jan Chekanowski has devised his own scheme for dividing the great Caucasian race. According to this scheme, the great Caucasian race is divided into 4 root races and 6 sub-races, which arose as a result of a mixture of root races.

Pure or root races:
1. Nordic or northern
2. Ibero-island
3. Laponoid
4. Armenoid

Mixed sub-classes:
1. Northwest
2. Sub-Nordic
3. Alpine
4. Marine
5. Sub-Japonoid
6. Dinaric
2020, 26 ნოემბერი, 11:47
B. Lundman's classification

Swedish anthropologist Bertil Lundman has divided the Greater Caucasian race into two main types: the Caspian South-Eastern racial group and the Atlantic Northwestern racial group. Each of them, in turn, is divided into many types:

1. Caspian South-Eastern racial group
Eastern Baltics and Volgids - characterized by slightly primitive faces, slightly angled eye orbits, with more arctic physical features.
Pre-pontides - groups with a straight eye incision and a large upper colored membrane (extinct group).
Groups almost childish: Scando-Lapids and Eastern Alpine Race the same mountains.
The so-called The "progressive types" who have dolichocephalic skulls are divided into two main groups: the Eastern Mediterranean race and the Eastern Nordics.
The Eastern Mediterranean, in turn, is divided into the following subdivisions: the Pontides, the Iranians, the North Indians, the Gandhids, the Nesids, the Sakharids, or the Southern Mediterranean and the Egyptians.
The Eastern Nordics are no longer divided into sub-races.
The next major group is the Taurids, which are divided into two subclasses: the Dinarides and the Armenides (Anatolides).

2. Atlantic Northwest racial group
This group was divided into two subgroups, dolichocephalic and brachycephalic.
Dolichocephalic types include:
Paleo-Atlantis
Nordics (Palids, Scando-Nordics and North Atlanteans)
A small group of southern mucopigments (berides and also 2 infantile groups - Western Mediterranean and Arabidan).
The brachycephalic members of the Atlantic Northwestern racial group include only the western alpine subcontinent.
2020, 26 ნოემბერი, 11:47
K. Kuhn's classification

In the book "European Races" published in 1939, the American anthropologist K. Kun presented his version of the Caucasian race classification.
A. The large population, which has survived to the present day from the Paleolithic or Old Stone Age period, includes 2 types: Bruni and Perbius type.
B. Pure and mixed population in Paleolithic and Mesolithic period Europe. This includes three types: Alpine, Lopar type, and Ladoga element. From here the people with the element of Ladoga include: the Akkadians and the Eastern Baltics.

C. Pure and mixed non-brachycephalic Mediterranean
This large group includes two subgroups: Mediterranean or Mediterranean and Nordic or Northern.
The Mediterranean includes:
A) The main Mediterranean type
B) Atlantic-Mediterranean type
C) Iranian-Afghan type

Nordics include:
A) Iron Age Celtic type
B) Anglo-Saxon type
C) Trionolagic type or trianders
D) Osterdal type

Brachycephalic Mediterranean:
1) The Dinars
2) Armenoids (Anatolians)
3) Norians
2020, 26 ნოემბერი, 11:45
Classification of E. Hooton

The American scholar E. Hooton, in his 1946 book "Up from the Ape", divided the white or Caucasian race into the following types:
1. Mediterranean type
2. Ainu type
3. Celtic type
4. Nordic type
5. Alpine type
6. Eastern Baltic type
7. Armenoid (Anatolian) type
8. Dinaric type
9. Nordic-Alpine type
10. Nordic-Mediterranean type

He also considered the following sub-states to be partly Caucasian:
1) Australian (this race was formed as a result of a mixture of the Paleo-Caucasian race, the Tasmanians and the Melanesians). It consists of three subgroups:
1. Murray - with relatively more Caucasian elements.
2. Carpentarian - with relatively more Melanesian elements.
3. Tasmanoid

2) Indo-Dravidian race (this race was formed as a result of a mixture of classical Mediterranean, Australoid, Negro and other small tribes). It is divided into five subdivisions:
1. Classic Indo-Dravidian - This is one of the types of Classical Mediterranean sub-race, which is historically settled in the territory of North India, Pakistan.
2. sub-race formed by a mixture of Anatolian (Armenoid) and Iranian plateau peoples - historically settled in western and northeastern India.
3. Indo-Nordic sub-race- Historically inhabited in the mountains of the northwestern Himalayas.
4. Australoid or Vedic sub-race - Historically inhabited in central and south-eastern India.
5. Negritoid sub-race - Historically settled in southern India.

3) Polynesian subterranean (mostly Caucasian, also has a mixture of Mongoloid and Melanesian races).


Classification by R. Biasutti

1) Pre-caucasoids:
1. Ainu sub-race
2. Ural sub-race

2) Caucasus:
1. Mediterranean race: coastal subdivision, Berber subdivision, Paleo-Sardinian subdivision.
2. Nordic race: Irish sub-race, Dali or Pali sub-race, Finnish sub-race.
3. Iranian race: Assyrian sub-race, Libyan sub-race.
4. Indian Race: A race on the Indian subcontinent.
5. Alpine race: Georgian race
6. Baltic race: Pre-Slavic race and Carpathian
2020, 26 ნოემბერი, 11:44
N.N. Cheboksarova, I.I. Roginskava and M.G. Levina Classification

Soviet anthropologist N.N. Cheboksarov singled out the following Kveras from the Great Caucasian Race:
1) Indo-Mediterranean subcontinent
2) the Atlantic-Baltic subcontinent
3) Central European subcontinent
4) White Sea - Baltic Sea
5) Balkan-Caucasian subcontinent

Exactly the same scheme was published in 1963 by anthropologists I. Roginskava and M.G. Levina.


J. Baker's classification

The English biologist John Baker, in his book entitled "Race" (1974), presented the following subdivisions of the great Caucasian race:
1) Ainuid
2) Nordic
3) Mediterranean
4) North Indian
5) Oriental
6) Armenian
7) Dinaric
8) Alpine
9) Eastern European
10) Turanian
11) Ethiopian


V. P. Alekseeva's classification

The famous Soviet anthropologist V. P. Alekseeva In her book "Geography of Human Races" (1974), V. P. Alekseeva presented her scheme, according to which the great Caucasian race was divided into the following subdivisions:
1) The Baltic or Northern European indigenous race, which in turn is divided into 3 more groups:
1. Western Baltic Group
2. Eastern Baltic Group
3. Laponoid group
2) Central European indigenous race, which in turn is divided into 2 more groups:
1. Central-Eastern European Group
2. Western European Group
3) The Mediterranean or Southern European race, which in turn is divided into 5 more groups:
1. Western Mediterranean Group
2. Balkan-Caucasian Group
3. Arab-North African group
4. West Asian Group
5. Indo-Afghan group
2020, 26 ნოემბერი, 11:42
V. V. Bunak's classification

V.V. Bunak presented the division of the great Caucasian race by the example of the tree - with different branches as its various branches.

1) Cushite racial branch, which is divided into the following two subdivisions:
1. Berber
2. Ethiopian

2) The Middle-Eastern racial branch, which is divided into the following seven subdivisions:
1. Semitic-Arabic
2. Syriac-Zagros
3. Indo-Iranian
4. Fergana
5. Pontic
6. Caucasian
7. Caspian

3) Mediterranean racial branch, which is divided into the following 4 subdivisions:
1. Iberian
2. Ligurian
3. Lower Danube
4. Balkan

4) European racial branch, which is divided into the following 5 subdivisions:
1. The Atlantic race
2. Central Western European race
3. The Baltic race
4. Central Eastern European
5. Subarctic (Lapish)


Classification by M. G. Abdushelishvili

M.G. Abdushelishvili in 1990 presented a fairly detailed classification of the division of the Great Caucasian race. There are continental main divisions, which in turn are further subdivided into smaller specific types:
1) South Indian (transitional) kvera, which is divided into two types:
1. Paleoindian type
2. Mesoindian type
2) Southern European, the same Indo-Mediterranean subdivision, which is divided into 4 types:
1. Indo-Eurasian type
2. West Asian type
3. Eastern Mediterranean type
4. Western Mediterranean type
3) Northern European subdivision, which is divided into 3 groups:
1. Western Baltic type
2. Eastern Baltic type
3. Laponoid type
4) Central European subdivision, which is divided into 2 types:
1. Western European type
2. Central-Eastern European type


A. Dubov's classification

In 1994, V.P. At the international conference dedicated to the memory of Alexeev A.I. Dubov presented his own classification of the great Caucasian race into subdivisions:
1. Southern European race
2. Northern European race
3. Middle European mixed race
4. Ural mixed race
წინა კომენტარების ნახვა
0 0 10