x
მეტი
  • 23.04.2024
  • სტატია:134467
  • ვიდეო:351975
  • სურათი:508531
იბერო-კავკასიური ევროპა
იბერო-კავკასიური ევროპა


იბერო-კავკასიური ევროპა, იგივე "ძველი ევროპა" ("Old Europe") ეწოდება ნეოლითურ და ბრინჯაოს ხანის ევროპას, ამ კონტინენტზე ინდო-ევროპელების დიდი ტალღების შემოჭრამდე და იქამდე, სანამ ისინი არ მოახდენდნენ აღნიშნული კონტინენტის მოსახლეობის თითქმის სრულ ინდო-ევროპეიზაციას დამხვდური, განვითარებული, მიწათმოქმედი, თავადაც ევროპოიდული იგივე კავკასოიდური რასის მოსახლეობასთან ასიმილაციის გზით. ევროპის კონტინენტი რჩებოდა დომინანტურად იბერო-კავკასიური მინიმუმ 50 საუკუნის განმავლობაში - ძვ.წ. 70-ე საუკუნიდან (ევროპაში პირველი კულტურების წარმოშობიდან) ძვ.წ. მე-20 საუკუნემდე. გენეტიკური სეკვესტრირების მეთოდით უძველესი ევროპული ნეოლითური კულტურების მოსახლეობის გენეტიკური შემადგენლობა დაზუსტდა და დადგინდა. ევროპელი მეცნიერების მიერ შეიქმნა შესაბამისი რუქები და გამოქვეყნდა საიტზე: "eupedia.com" სათაურით: "Maps of Neolithic, Bronze age & Iron age Migrations around Europe" (ნეოლითური ანუ ახალი ქვის ხანის, ბრინჯაოს ხანის და რკინის ხანის ხალხთა მიგრაციები ევროპაში).


ამ სიაში წარმოგიდგენთ ევროპის კონტინენტზე ათასწლეულების განმავლობაში წარმოშობილ კულტურებს, რომლებიც იქ არსებობდა სახელმწიფოთა წარმოშობამდე და ზოგიერთი მათ შემდეგაც. ყოველი ჩამოთვლილი კულტურა, იგივე პროტო-ცივილიზაცია განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან კულტურის სხვადასხვა ასპექტით და ამ ასპექტების გათვალისწინებით ეწოდა კიდეც სხვადასხვა სახელი. ყოველი ჩამოთვლილი ევროპული კულტურა და ამ კულტურის წარმომადგენელი ხალხი იკავებდა განსაზღვრულ ტერიტორიას, საიდანაც იწყებოდა შემდგომ უკვე სხვა კულტურის მატარებელი ხალხის ტერიტორიები - ისინი ერთმანეთს უმეზობლდებოდნენ და ასევე ენათესავებოდნენ ისევე, როგორც დღევანდელი ევროპის ინდო-ევროპელი ხალხები. განსხვავება მხოლოდ ის იყო, რომ ძველი ევროპელები მიეკუთვნებოდნენ დიდი კავკასოიდური რასის არაინდოევროპულ ტოტს, არამედ იბერო-კავკასიურს და ევროპაში სწორედ სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის ტერიტორიებიდან იყვნენ მისულნი ჯერ კიდევ 9, 000 წლის წინ ძვ.წ. 70-ე საუკუნიდან.


ამ სიაში ნაჩვენებია თუ რომელი მოდგმის ხალხები შეადგენდნენ სხვადასხვა ევროპული კულტურის მოსახლეობას. პირველ რიგში წერია ის ჰაპლოჯგუფები, რომლებიც დომინანტური იყო შესაბამის პოპულაციაში და შემდეგ მოდის შედარებით ნომინალური ჰაპლოჯგუფები, ხოლო ფრჩხილებში წერია ისეთი ჰაპლოჯგუფები, რომელიც ჯერჯერობით არაა დადასტურებული არქეოლოგიურად, მაგრამ სავარაუდოა, რომ ისინიც შეადგენდნენ მცირე ნაწილს შესაბამისი ევროპული ნეოლითური თუ ბრინჯაოს ხანის კულტურის მოსახლეობისა. აქვე აღსანიშნავია, რომ იბერო-კავკასიური ჰაპლოჯგუფები გახლავთ G, G1, G2 და მათი განაყოფები, ასევე J, J1, J2 და მათი განაყოფები, რომელმაც შემდგომში ჩამოაყალიბა სემიტური ხალხები, კერძოდ არაბების უმრავლესობა სწორედ ამ გენომს ატარებს, თუმცა კავკასიიდან სამხრეთით განსახლების შემდგომ ეს ხალხები მცირე რაოდენობით სხვადასხვა მოდგმის ხალხთან შერევის შედეგად კანის ფერი შეეცვალათ, ოდნავ გაშავდნენ, მაგრამ თავიდან ბედუინური რასის წინაპრები დაახლოებით ისევე გამოიყურებოდნენ, როგორც აღმოსავლეთ ქართველები, ჩეჩნები, დაღესტნელები და ინგუშები.ასევე კავკასიელი და ანატოლიელი მონადირე-შემგროვებლების ნაწილის გენომი გახლდათ T1a, რომელიც შემდგომში გავრცელდა როგორც ევროპაში, ასევე აფრიკაში, კერძოდ ეგვიპტესა და სომალიში დღეს ამ ჰაპლოჯგუფის დიდი შემადგენლობაა პოპულაციაში, იქ მამაკაცთა ეს თეთრკანიანი (კავკასოიდი) ხაზი შეერია ადგილობრივ ქალებს და მათი დღევანდელი შთამომავლობა წარმოადგენს კავკასოიდებისა და ნეგროიდების ნარევს. ინდო-ევროპული მოდგმის ჰაპლოჯგუფი კი გახლავთ და ყოველთვის იყო R, R1, R2 და მათი განაყოფები. რაც შეეხება I ჰაპლოჯგუფს და მის განაყოფებს I1-ს, I2-ს და მათ შემდგომ ტოტებს, უნდა ითქვას, რომ ისინი არ იყვნენ ინდო-ევროპელები, წარმოიშვნენ კავკასიაში და ანატოლიაში იყვნენ კავკასიელი მონადირე-შემგროვებლები, რომლებიც შემდგომ განსახლდნენ ევროპის კონტინენტზე. ინდო-ევროპული შემოჭრის შემდგომ მიიღეს მათი ენა, კერძოდ გერმანიკული და მეორე ნაწილმა სლავური გავლენები და ენობრივად და შემდგომ გარკვეულწილად ანთროპოლოგიურადაც მათ ნაწილად იქცნენ, მაგრამ გენომი მამის ხაზით ამ დრომდე დომინანტურად იგივე დარჩა - არაინდო-ევროპული.

საბოლოოდ იბერო-კავკასიელთა და ინდო-ევროპელთა შერევის შედეგად წარმოიშვნენ დღევანდელი ევროპული ერები და შემდგომში ეს ყოველივე დაგვირგვინდა დიდი დასავლური ცივილიზაციის შექმნით, რომელზეც დგას დღევანდელი კაცობრიობა.

ადრეული ნეოლითური კულტურები ევროპაში ძვ.წ. 6000 - 5000 წლებში:


1. კონგემოსის კულტურა (Kongemose culture) - I, I2a, I2c

2. ტარდენუაზიული კულტურა (Tardenosian culture) - C1, I, I2, I2a, I2c

3. დაბეჭდილი კარდიუმის კერამიკის კულტურა (Printed cardium pottery) - G2a, (I2a, J1, T1a)

4. თესალიური ნეოლითური კულტურა (Thessalian neolithic) - G2a, (C1a, E1b1b, I2a, H2, Ta1)

5. ჰელადური საბერძნეთი (Helladic Greece) - G2a, I2, (H2, J1, T1a)

6. ლა ალმაგრას კერამიკული კულტურა (La Almagra Pottery) - E1b1b, G2a, R1b-V88, T1a

7. კუნდას კულტურა (Kunda culture) - I2, R1a, R1b

8. ბაგ-დნესტრის კულტურა (Bug-Dniester culture) - I2, R1a, R1b

9. კავკასიური ნეოლითური, იგივე შულავერის კულტურა (Caucasian neolithic) - J2, J1, G2a, T1a, R1b

10. ანატოლიური ნეოლითური კულტურა (Anatolian neolithic) - G2a, (H2, I2, J2, R1b, T1a)

11. ჰასუნას კულტურა (Hassuna culture) - J2, R1b, G2, J1, T1a

12. ამუქ-ბიბლოსის კულტურა (Amuq-Byblos culture) - E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
ნეოლითური კულტურები ევროპაში ძვ.წ. 5000 - 4500 წლებში:


1. ერთებოლის კულტურა (Ertebolle culture) - I, I2a

2. ხაზოვანი კერამიკის კულტურა (Linear poterry culture) - G2a, (C1a, I, I2, T1a)

3. კარდიუმის კერამიკის კულტურა (Cardium pottery) - G2a, E1b1b, I2a, (J1, T1a)

4. სტარჩევოს კულტურა (Starcevo culture) - G2a (C1a, I2a, H2, T1a)

5. ლენგიელის კულტურა (Lengyel culture) - G2a, J2a, E1b1b, I2a, T1a

6. მეგალითური კულტურები (Megalithic culture) - G2a, I2, I2a, E1b1b, R1b-V88

7. ლა ალმაგრას კერამიკული კულტურა (La Almagra pottery) - E1b1b, T1a, R1b-V88, G2a

8. ნარვას კულტურა (Narva culture) - I2a1, R1a1a, R1b-P297

9. კამას კულტურა (Kama culture) - N1c1

10. ხვალინსკის კულტურა (Khvalisnk culture) - R1b, R1a, Q1a

11. დნეპრ-დონეცკის კულტურა (Dniper-Donets culture) - R1a, I2

12. კუკუტენი-ტრიპილიას კულტურა (Cucuteni-Trypilian culture) - G2a, E1b1b, I2a1b

13. შულავერი-შომუს კულტურა (Shulaveri-Shomu culture) - J2a, G2a, J1 (R1b, T1a)
ნეოლითური კულტურები ევროპაში ძვ.წ. 4500 - 3500 წლებში:


1. ძაბრისებრფიალოვანი კულტურა (Funnelbeacker culture) - G2a, I, I2

2. მეგალითური კულტურები (Megalithic cultures) - I2, G2a

3. როსენის და ლენგიელის კულტურები (Rossen & Lengyel cultures) - G2a, I, I1, I2, (H2, T1a)

4. დაბეჭდილი კარდიუმის კერამიკის კულტურა (Printed Cardium pottery) - G2a, I2, (J1, T1a)

5. აღმოსავლური ხაზოვანი კერამიკის კულტურა (Eastern linear pottery) - G2a, I, I1, I2, (T1a)

6. ლა ალმაგრას კერამიკის კულტურა (La Almagra pottery) - R1b-V88, T1a, G2a, E1b1

7. წვრილკბილა სავარცხლის კერამიკული კულტურა (Comb ceramic pottery) - N1c1, R1b, R1b-P297, I2a1

8. ჩრდილოეთ იამნას კულტურა (North Yamna culture) - R1b, (R1b-L23, J2b)

9. სამხრეთ იამნას კულტურა (South Yamna culture) - R1b-L23, (R1a, I2a2a, J2b)

10. კუკუტენი-ტრიპილიას კულტურა (Cucuteni-Trypilian culture) - G2a, I2a1b, E-V13, R1a

11. მაიკოპის კულტურა (Maykop culture) - R1b-L23, G2a, (I2c)

12. მტკვარ-არაქსის კულტურა (Kura-Araxes culture) - J2, J1, G2a, (R1b, I2c)

13. მესოპოტამიური კულტურა (Mrsopotamia) - J1, E1b1b, T1a, G, R1b

14. ლევანტის კულტურა (Levant) - E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
ნეოლითური და ქალკოლითური კულტურები ევროპაში ძვ.წ. 3500-3000 წლებში:


1. ძაბრისებრფიალოვანი კულტურა (Funnelbeaker culture) - G2a, I1, I2

2. ვართბერგის კულტურა (Wartberg culture) - G2a, I, I1, I2, (T1a)

3. მეგალითური კულტურები (Megalithic cultures) - I2, G2a, R1b-V88, E1b1b, T1a

4. ბადენის კულტურა (Baden culture) - G2a, I, I2, (E1b1b, J2a, T1a)

5. სფერული ამფორას კულტურა (Globular Amphora culture) - G2a, I2, (R1a)

6. კუკუტენი-ტრიპილიას კულტურა (Cucuteni-Trypilian culture) - G2a, E-V13, I2a1b, (R1a)

7. ნეოლითური საბერძნეთის და ბალკანეთის კულტურა (Neolithic Greece and Balkans) - G2a, I2a, (C1a, H2, T1a)

8. წვრილკბილა სავარცხლის კერამიკული კულტურა (Comb Cerramic pottery) - I2, N1c1

9. ჩრდილოეთ იამნას კულტურა (North Yamna culture) - R1a, (R1b-L23, J2b)

10. სამხრეთ იამნას კულტურა (South Yamna culture) - R1b-L23 (R1a, I2a2, J2b)

11. მაიკოპის კულტურა (Maykop culture) - R1b-L23, G2a-U1, J2-L70, (I2c2)

12. მტკვარ-არაქსის კულტურა (Kura-Araxes culture) - J2, J1, G2a, T1a, L1b, (R1b, I2c)

13. მესოპოტამიური კულტურა (Mesopotamia) - J1, E1b1b, T1a, G, R1b

14. ლევანტის კულტურა (Levant) - E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
ნეოლითური (ახალი ქვის ხანის) და ადრებრინჯაოს ხანის ევროპული კულტურები ძვ.წ. 3000 - 2500 წლებში:


1. ზარ-ფიალოვანი კულტურა (Bell-beaker culture) - G2a, I2, T1a, R1b-P313, (E-V13)

2. დაბეჭდილი კარდიუმის კერამიკის კულტურა (Printed Cardium pottery) - G2a, I2, (J1, T1a)

3. ძველმოდურ ნაკეთობათა კულტურა (Corded ware culture) - R1a-M458, (R1a-Z280, G2a, I, I2, I1, N1c1)

4. კატაკომბური კულტურა (Catacomb culture) - R1a-M458, R1a-Z280, (I2a1b)

5. ვინკას კულტურა (Vinca culture) - G2a, I2a, (C1a, H2, T1a)

6. ჰელადური საბერძნეთი (Helladic Greek) - G2a, I2, (E1b1b, J2, T1a)

7. მინოური (მინოსური) კრეტა (Minoan Crete) - J2a, J1, G2a, T1a, L1b

8. წვრილკბილა სავარცხლის კერამიკული კულტურა (Comb ceramic pottery) - N1c1, I2, R1a

9. აბაშევოს და სინტაშტას კულტურები (Abashevo & Sintashta cultures) - R1a-Z93

10. პოლტავკას კულტურა (Poltavka culture) - R1b-L23

11. მაიკოპის კულტურა (Maykop culture) - R1b-L23

12. მტკვარ-არაქსის კულტურა (Kura-Araxes culture) - J2a, J1, G2a, T1a, L1b

13. მესოპოტამიური კულტურა (Mesopotamia) - J1, T1a, E1b1b, (R1b)

14. ლევანტის კულტურა (Levant) - E1b1b, G2a, J2a, T1a, R1b-V88
სწორედ ამ დროს, ძვ.წ. 2500 წლიდან დაიწყო ინდო-ევროპელების მასობრივი მიგრაცია აღმოსავლეთიდან, დღევანდელი რუსეთის ტერიტორიებიდან დასავლეთისკენ ევროპაში. მათ ძვ.წ. 2000 წლამდე, 5 საუკუნის განმავლობაში ნელ-ნელა დაიკავეს ცენტრალური ევროპის - დღევანდელი გერმანიკული ხალხების განსახლების ტერიტორიები, შემდგომ საფრანგეთის და ესპანეთის ტერიტორიებზე მცხოვრებ იბერო-კავკასიურ მიწებზე შევიდნენ და დაიწყეს დამხვდური მოსახლების ასიმილაცია და მათი კულტურის თანდათანობითი ათვისება. ეს პროცესი მიმდინარეობდა როგორც ომით და ბრძოლებით, ასევე მშვიდობიანი თანაცხოვრების პერიოდებით. უკვე ძვ.წ. 2000 წლიდან ძვ.წ. 1500 წლამდე პერიოდში ევროპის კონტინენტი იბერო-კავკასიურიდან გადაიქცა დომინანტურად ინდო-ევროპულ კონტინენტად და ეს გენეტიკურ მონაცემებშიც კარგად ჩანს:ბრინჯაოს ხანის ევროპული კულტურები ძვ.წ. 2000 - 1500 წლებში:


1. ნორდიული ბრინჯაოს ხანის კულტურა (Nordic bronze age) - I1, I2-L801, R1a-Z284, R1b-U106

2. ელპის კულტურა (Elp culture) - R1b-U106, I1, I2-L801, R1a-L664

3. ტრზჩინიეკის კულტურა (Trzciniec culture) - R1a, (R1b, I2a, E-V13, G2a)

4. ტუმულუს კულტურა (Tumulus culture) - R1b-P312, E-V13, G2a, I2, (R1a, J2b, T1a)

5. ბრიტანული და ირლანდიური ბრინჯაოს ხანის კულტურა (British and Irish bronze age) - R1b-L21, (I2a, G2a)

6. იბერიული ბრინჯაოს ხანის კულტურა (Iberian bronze age) - R1b-DF27, E1b1b, G2a, I2a, (R1b-V88, T1a)

7. ქალკოლითური იტალიის კულტურა (Calchololithic Italy) - G2a, J2a, J1, T1a

8. ტერამერის და კანეგრატის კულტურა (Terramare & Canegrate cultures) - R1b-UU152, G2a (J2a, J1, T1a)

9. კიუკაინენის კულტურა (Kiukainen culture) - N1c1, R1a, (I1)

10. სრუბნას კულტურა (Srubna culture) - R1a, (I2a, Q1a, R1b)

11. თრიალეთის კულტურა (Trialeti culture) - G2a, J1, J2a, R1b

12. პონტო/ლიკია (Pontus/Lycia) - R1b, G2a, J2a, E1b1

13. ხეთების იმპერია/ლიდია (Hittite Empire/Lydia) - R1b, G2a, J2a, E1b1b

14. კასიტების იმპერია (Kassite empire) - J2a, E-M78, R1a, (R1b)

15. მითანის სამეფო (Mittani) - J2a, E1b1b, T1a, R1a, (R1b, G2a)

16. ლევანტი (Levant) - E1b1b, J2a, J1, T1a, R1b, G2aსტატიები საქართველოს და ქართველების შესახებ:


1. ქართული მითოლოგია - თერგვაული

2. ევროპული პროტოცივილიზაციები

3. ქართული მითოლოგია - დედაბერი

4. ქართული მითოლოგია - ოროველა

5. ქართული მითოლოგია - ოდი

6. პალეოლითის ხანის პირველყოფილი კულტურები მსოფლიოშიგობუსტანის ეროვნული პარკი - პრეისტორიული კავკასია

7. ჩაკრულო კოსმოსში

8. ნეკრესის უძველესი ქართული წარწერები

9. ფრანგი ეპისკოპოსი ქართველების შესახებ

10. იოსებ სტალინის გამონათქვამები

11. "რასპუტინები" მე-17 საუკუნის იმერეთის ეკლესიაში

12. კოლხური დამწერლობა

13. კოლხები

14. ჩერქეზების წარმომავლობა

15. ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე

16. აფხაზეთში მდებარე მსოფლიოს უღრმესი ვერიოვკინის მღვიმე

17. ხათები - პროტოქართული ტომი

18. კარდუხები - ქართველური ტომი

19. ქალდები (ჰალიძონები) - კოლხური ტომი

20. ბერანები - იბერო-კავკასიური ტომი

21. სვანები

22. იბერო-კავკასიური მოდგმა - G2a ჰაპლოჯგუფი

23. ჯიქები - ადიღეური ტომი

24. ბაიანილი - ურარტუ

25. არმენები

26. აფხაზები

27. მარქსისტი მკვლელები

28. იბერო-კავკასიელები

29. ინდო-ევროპელები - R1b და R1a ჰაპლოჯგუფების წარმომავლობა

30. ინდო-ევროპელები - I1 და I2 ჰაპლოჯგუფების წარმომავლობა

31. იბერო-კავკასიელები - J1 და J2 ჰაპლოჯგუფების წარმომავლობა

32. იბერო-კავკასიელები - G1 და G2 ჰაპლოჯგუფების წარმომავლობა

33. ჰაპლოჯგუფი N - ჩრდილოეთ ევრაზიელები

34. ჰაპლოჯგუფი O - მონღოლოიდური რასის დომინანტური მახასიათებელი

35. ჰაპლოჯგუფი E - ნეგროიდული რასის დომინანტური მახასიათებელი

36. ჰაპლოჯგუფი Q - ადგილობრივი ამერიკელების დომინანტური მახასიათებელი

37. აფხაზ-ადიღეელების წარმომავლობა

38. პროტოქართველთა დამწერლობის ნიმუშები

39. იბერო-კოლხური მოდგმის ხალხების განსახლების არეალები

40. იბერო-კოლხური მოდგმის ხალხების განსახლების ტერიტორია

41. იბერო-კოლხური ტომები კავკასიაში, მცირე აზიასა და ევროპაში

42. კოლხური ქალღმერთი რეა-კიბელე, იგივე ფასიანე

43. კოლხური ქალღმერთი ფასიანე - "დიდი დედის" პანევროპული კულტი

44. კორიბანტები - კოლხი ქურუმები

45. კვირბები - კოლხური ტექსტები

46. მინოსური წარწერები - იბერო-კოლხური ტექსტები

47. კავკასიის ეთნიკური შემადგენლობა 1880 წელს

48. ხურიტები - იბერო-კავკასიური ხალხი

49. საპირები - იბერიული ტომი

50. მელანქლაინები - იბერო-კავკასიური ტომი

51. ტორეტები - ადიღეური ტომი

52. სინდები - ადიღეური ტომი

53. მითანის სამეფო

54. მეოტები - ადიღეური ტომი

55. კერკეტები - ადიღეური ტომი

56. ფსესები - ადიღეური ტომი

57. ივანე ჯავახიშვილი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე

58. სიცოცხლე - მარადიული ომი

59. ჰომო საპიენსის წარმოშობის სამი თეორია

60. ნეანდერტალელები

61. სახალხო ასპარეზობები საქართველოში

62. ქართული მითოლოგიის ილუსტრაციები ვარლამ ჯმუხაძის მიერ

63. არის თუ არა საქართველო ევროპა?კრებულები:


1. ქართველური ტომები

2. ქართული სახელმწიფოები

3. იბერო-კავკასიური პროტოცივილიზაციები

4. ქართული მითოლოგია

5. საქართველო

6. ნაციზმი

7. ჰიტლერი

8. მეცნიერება

9. რელიგია

10. პარანორმალიავტორი: თორნიკე ფხალაძე


18
1094
3-ს მოსწონს
ავტორი:თორ ნიკე
თორ ნიკე
Mediator image
1094
  
2021, 27 მარტი, 13:13
წყაროები ზევითვე აქვს მითითებული, აქ უბრალოდ ინგლისურად ვთარგმნი და ბარემ აქაც ვდებ ხოლმე. ფეისბუქზე უცხოურ ჯგუფებშიც ვდებ ხოლმე ასეთ ინფორმაციებს და სწრაფად რომ დავაკოპირო რომ დამჭირდება, მაგისთვის.
2021, 27 მარტი, 2:07
თორ ნიკე მართლა ვერ ვხვდები, წყაროებს აქ რატომ უთითებთ
2021, 27 მარტი, 0:30
What is Titanomachy and Chained Prometheus all about?
Europe was Ibero-Caucasian Continent from 7000 BC to 2000 BC. during 50 centuries. Ibero-Caucasians came in Europe from South Caucasus, Anatolia and Mesopotamia. these people - Ibero-Caucasian tribes were the first farmers, Wine makers, Goat herders, Metallurgists and bee-keepers on Earth and took this knowledge in Europe with them.
from 2000 BC begun Great Indo-European Migration from the territories of "European Russia" to the Continental Europe, that was predominantly Ibero-Caucasian. Dominant Genome of Ibero-Caucasian tribes from the Paternal line was G2a, J2a, L and other branches of G and J. for 2000-1500 BC Indo-Europeans totally changed the genetic picture of Europe. they replaced Ibero-Caucasians. Dominant Genome of Indo-Europeans were R, R1b, R1a, R2b, R2a and their branches.
The Great Battle between Zeus, His Gods and Titans is nothing more, than a Metaphor used by the Old Greeks to describe an actual historical events, when Indo-Europeans defeated Pelasgians (Ibero-Caucasians, Colchians) and took the Balkan from them. Ibero-Caucasian peoples Dominantly only exist in Caucasus from that time. that is why old Greeks wrote, that Zeus (Indo-Europeans) chained Prometheus (Ibero-Caucasians) on the Caucasus mountains.
2021, 27 მარტი, 0:30
Genetic, Antropological, Archeological and linguistic evidence shows us, that the old Greeks were very good in creating Myths and Metaphors based on the actual History. for about 2000 BC Europe became dominantly Indo-European and less Ibero-Caucasian. Old, "Titanic Europe" became new - "Aryan Europe". Titans became the inhabitants of the depth of History only, but were not dead, as this breed is "immortal" and they leave in Caucasus yet. (Greeks knew that very well).
also we have to say, that Titans were old Gods of Pelasgian tribes (Colchians), who were indigenous inhabitants of Balkan, Western Anatolia, Greece and Crete, when Greeks came from Yamnaia territory. Pelasgian Gods became "Titans" in the Greek Mythology and Aryan Gods with their leader Zeus "defeated" and replaced them. but we have to say, that this was not only the clash of the cultures, but also the mixing of cultures and peoples and nowadays, almost half of the Greeks are the direct descendants of the Pelasgians and Cretans and the Greek civilization has the great cultural influence of their predecessors.
2019, 6 სექტემბერი, 17:22
Paleolithic and Mesolithic European cultures:

Acheulean industry (Western Europe, Caucasus) - 1.8 Million - 130,000 years BC.
Clactonian industry (Britain) - 422,000 – 398,000 BC.
Mousterian techno-complex (Europe) - 158,000 – 38,000 BC.
Micoquian industry (Europe, major site in France and Germany) - 128,000 - 58,000 BC.
Châtelperronian industry (France) - 42,500 - 34,000 BC.
Aurignacian culture (Europe) - 41,000 - 26,000 BC.
Gravettian industry (Europe) - 31,000 - 19,000 BC.
Solutrean industry (Western Europe) - 20,000-15,000 BC.
Epigravettian industry (eastern and southern Europe) - 19,000 - 8,000 BC.
Magdalenian cultures in Western Europe - 15,000-10,000 BC.

mesolithic:
Iron Gates culture (Balkan) - 13,000-3000 BC.
Azilian culture (Western Europe) - 12,000-8,000 BC.
Swiderian culture (Poland) - 11,000 – 8,200 BC.
Ahrensburg culture (Germany) - 10,900-9,700 BC.
Fosna-Hensbacka culture (Norway) - 10,000-8,500 BC.
Komsa culture (Norway) - 10,000-8,000 BC.
Middle Urals mesolithic culture - 10,000-3,000 BC.
Maglemosian culture (Northern Europe) - 9,000-7,000 BC.
Sauveterrian culture (Western and Central Europe) - 8,500-6,500 BC.
British Mesolithic - 9,000-3,500 BC.
Irish Mesolithic - 9,000-3,500 BC.
Neman culture (Scandinavia) - 7,000-3,000 BC.
Nøstvet culture (Scandinavia) - 6,200-3,200 BC.
Lihult culture (Scandinavia) - 6,200-3,200 BC.
Swifterbant (Netherlands) - 5,300-3,400 BC.
2019, 6 სექტემბერი, 15:48
Neolithic, Bronze and Iron age cultures in Europe and the genome of their population:

1) Tardenosian culture - existed in 15,000-10,000 BC. C1a, I, I2, I2a, I2c
2) Megalithic cultures of Europe - 9500 - 1200 BC. in 6000-4300 BC its population was: G2a, I2, I2a, E1b1b, R1b-V88
in 4300-3500 its population was: I2, G2a in 3500-3000 BC - I2, G2a, R1b-V88, E1b1b, T1a
3) Kunda culture - Existed in 8500– c. 5000 BC. I2, R1a, R1b
4) Amuq-Byblos or Hashbai - Existed in 8200-6200 BC E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
5) Anatolian neolithic - Existed in 8,000– 5,500 BC. G2a (H2, I2, J2, R1b, T1a)
6) Printed cardium pottery - existed in 6400 BC – c. 5500 BC. in 6400-4500 BC its population was: G2a, (I2a, J1, T1a) in 4500-2500 BC - G2a. I2, (J1, T1a)
7) Cardium pottery - 6400-5500 BC. G2a, E1b1b, I2a (J1, T1a)
8) Caucasian neolithic or Shulaveri culture - Existed in 6300-4000 BC in 6300-5000 BC its population was: J2, J1, G2a, T1a, R1b in 5000-4500 BC - J2a, G2a, J1 (R1b, T1a)
9) Bug-Dniester culture - Existed in 6300–5500 BC. I2, R1a, R1b
10) Kongemose culture - existed in 6000 - 5000 BC. I, I2a, I2c
2019, 6 სექტემბერი, 15:47
11) Thessalian neolithic - existed in 6000-3000 BC. G2a (C1a, E1b1b, I2a, H2, Ta1)
12) La Almagra Pottery - existed in 6000 BC - 3000 BC.
in 6000 - 5000 BC - E1b1b, G2a, R1b-V88, T1a
in 5000 - 4500 BC - E1b1b, T1a, R1b-V88, G2a
in 4500-3500 BC - R1b-V88, T1a, G2a, E1b1, T1a
13) Helladic Greece - existed in 6000 BC – c. 1050 BC. G2a, I2 (H2, J1, T1a)
in 6000-5000 BC it's population was - E1b1b, G2a, R1b-V88, T1a
in 4500-3500 BC - R1b-V88, T1a, G2a, E1b1, T1a
in 5000-4500 BC - E1b1b, T1a, R1b-V88, G2a
14) Hassuna - Existed in 6000 BC. J2, R1b, G2, J1, T1a
15) Vinca culture - 5700–4500 BC. G2a, I2a, (C1a, H2, T1a)
16) Cucuteni-Trypilian culture - existed in 5500 to 2750 BC. in 5500-3500 BC its population was: G2a, I2a1b, E-V13, R1a in 3500-2750 BC - G2a, E-V13, I2a1b, (R1a)
17) Starcevo culture - 5,500 - 4,500 BC. G2a (C1a, I2a, H2, T1a)
18) Linear Pottery culture - Existed in 5500 4500 BC. G2a (C1a, I, I2, I2a, T1a) in 4500-3500 BC - Eastern Linear Pottery - G2a, I, I1, I2, (T1a)
19) Ertebolle culture - Existed in 5,300 - 3,950 BC. I, I2a
20) Narva culture - Existed in 5300-1750 BC.
in 5000-4500 BC its population was: I2a1, R1a1a, R1b-P297
21) Lengyel culture - 5000-3400 BC G2a, J2a, E1b1b, I2a, T1a
22) Kama culture - Existed in 5000-4000 BC. N1c1
23) Khvalinsk culture - Existed in 5000–3500 BC. R1b, R1a, Q1a
2019, 6 სექტემბერი, 15:47
24) Dniper-Donets culture - Existed in 5000 BC – 4200 BC. R1a, I2
25) Lengyel culture - it existed in 5000-3400 BC. G2a, I, I1, I2, (H2, T1a) -
26) Rossen culture - it existed in 4,600-4,300 BC. G2a, I, I1, I2, (H2, T1a)
27) Mesopotamia - in Sumerian period 4500-3500 was: J1, E1b1b, T1a, G, R1b in 3500-3000 BC - Sumerian period. J1, E1b1b, T1a, G, R1b. in 3000-2500 BC - Sumerian period. J1, T1a, E1b1b, (R1b).
28) Levant - in 4500-3500 BC population of this region was: E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
in 3500-3000 BC - E1b1b, G, H2, R1b-V88, T1a
in 3000-2500 BC - E1b1b, G2a, J2a, T1a, R1b-V88
in 2500-1000 BC - E1b1b, J2a, J1, T1a, T1a, R1b, G2a
29) Leyla tepe culture - 4350 - 4000 BC. J2, J1, G2a, (R1b, I2c)
30) Funnelbeacker culture - existed in 4300 BC – 2800 BC.
in 4300-3500 its population was: G2a, I, I2.
in 3500-3000 BC - G2a, I1, I2.
31) Comb Ceramic Pottery - it existed in 4200 BC-2000 BC. N1c1, R1b, R1b-P297, I2a1
32) Comb Ceramic Pottery or Pit–Comb Ware culture - existed in 4200-2000 BC.
in 4200-3000 its population was: I2, N1c1. in 3000-2500 BC - N1c1, I2, R1a
in 3000-2000 BC - N1c1, I2, R1a
33) Kura-Araxes culture - 4000 - 2200 BC.
in 4000-3500 BC its population was: J2, J1, G2a, (R1b, I2c)
in 3500-3000 BC - J2, J1, G2a, T1a, L1b (R1b, I2c)
in 3000-2200 BC - J2a, J1, G2a, T1a, L1b
34) Baden culture - it existed 3600–2800 BC. G2a, I, I2, (E1b1b, J2a, T1a)
35) Globular Amphora culture - it existed in 3400–2800 BC. G2a, I2, (R1a)
36) Neolithic Greece and Balkans - in 3500-2200 BC population was: G2a, I2a, (C1a, H2, T1a)
in 3500-3000 BC - J2, J1, G2a, T1a, L1b (R1b, I2c)
in 3000-2200 BC - J2a, J1, G2a, T1a, L1b
37) Maykop culture - 3700 - 2500 BC.
in 3700-3000 BC its population was: R1b-L23, G2a, (I2c)
in 3000-2500 BC - R1b-L23, (G2a, J2, R1a)
38) Wartberg culture - it existed in 3,600–2,800 BC. G2a, I, I1, I2, (T1a)
39) Chalcolithic Italy - 3500 to 1700 BC. G2a, J2a, J1, T1a
3000-2500 BC - R1b-L23, (G2a, J2, R1a)
40) Yamnaya culture - existed in 3300–2600 BC.
2019, 6 სექტემბერი, 15:46
41) Catacomb culture - it existed in 3200–600 BC. its population was: R1a-M458, R1a-Z280, (I2a1b)
42) Colchis culture - 3000 - 1200 BC. G2a, J2, J1, (R1b)
43) Kaiakent culture - 3000 - 1800 BC. J2, J1, (G2a)
44) Bell-beaker culture - it existed in 3000–1800 BC.
in 3000-2500 BC its population was: G2a, I2, T1a, R1b-P313, (E-V13)
45) Corded Ware culture - it existed in 3000 BC-2350 BC. R1a-M458, (R1b, G2a, I, I2, I1, N1c1)
46) Terramare culture - 3200–600 BC. R1b-U152, G2a, (J2a, J1, T1a)
47) Helladic Greece - it existed in 3200 BC – c. 1050 BC G2a, I2, (E1b1b, J2, T1a)
48) Minoan Crete - it existed in 2700-1100 BC
in 2700-2000 its population was: J2a, J1, G2a, T1a
49) Poltavka culture - 2700 BC – 2100 BC. R1b-L23
50) Abashevo culture - 2500–1900 BC. R1a-Z93
51) Sintashta culture - 2500 BC – 2200 BC. R1a-Z93
52) British bronze age - 2500-800 BC. R1b-L21 (I2a, G2a)
53) Irish bronze age - 2500-800 BC. R1b-L21 (I2a, G2a)
54) Trialeti culture - 2200 - 1500 BC. G2a, J1, J2a, R1b
55) Trzciniec culture - 1900 – 1200 BC. R1a, (R1b, I2a, E-V13, G2a)
56) Elp culture - 1800—800 BC. R1b-U106, I1, I2-L801, R1a-L664
57) Khorochoi culture - 1800 - 1100 BC. J2, J1, (G2a)
58) Iberian bronze age - 1800-1300 BC R1b-DF27, E1b1b, G2a, I2a, (R1b-V88, T1a)
59) Nordic Bronze age - 1700–500 BC. I1, I2-L801, R1a-Z284, R1b-U106
60) Tumulus culture - 1600 to 1200 BC. R1b-P312, E-V13, G2a, I2, (R1a, J2b, T1a)
61) Ganja-Karabagh culture - 1300 - 600 BC. G2a, J1, J2a, R1b
62) Canegrate culture - 1250-1100 C. R1b-U152, G2a, (J2a, J1, T1a)
63) Kiukainen culture - 2000-1300 BC. N1c1, R1a, (I1)
64) Srubna culture - 1750-1150 BC. R1a, (I2a, Q1a, R1b)
65) Hititte Empire/Lydia - 1600-1178 BC. R1b, G2a, J2a, E1b1b
66) Kassite Empire - 1600-1155 BC. J2a, E-M78, R1a, (R1b)
67) Mitanni - 1500–1300 BC. J2a, E1b1b, T1a, R1a, (R1b, G2a)
68) Koban culture - 1100 - 400 BC. J2, G2a, J1, (R1b)
69) Pontus/Lycia - 281 BC–62 AD. R1b, G2a, J2a, E1b1
2019, 6 სექტემბერი, 1:13
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

წინა კომენტარების ნახვა
0 0 10