x
მეტი
  • 19.06.2024
  • სტატია:135454
  • ვიდეო:351961
  • სურათი:509742
კაცობრიობის ისტორია ძალიან მოკლედ
კაცობრიობის ისტორია ძალიან მოკლედ


როდესაც ჩვენს გალაქტიკას, ირმის ნახტომს შეუსრულდა წარმოქმნიდან 13.6 მილიარდი წელი, დედამიწაზე იდგა ძვ.წ. 10 მილიონი წელი. დაახლოებით სწორედ ამ დროს გამოეყვნენ გორილების წინაპრებს ადამიანების და შიმპანზეების საერთო წინაპრები. ხოლო დახლოებით ძვ.წ. 7 მილიონი წლისთვის უკვე გაიყვნენ ადამიანებისა და შიმპანზეების საერთო წინაპრები ორ განაყოფად - ერთმა სათავე დაუდო შიმპანზეებს, ხოლო მეორემ - ადამიანებს. ადამიანთა წინაპარმა დიდი პრიმატების ხაზმა ჩამოაყალიბა ავსტრალოპითეკები ძვ.წ. 4.1 მილიონი წლისთვის და მათ იარსებეს ძვ.წ. 2 მილიონ წლამდე. ავსტრალოპითეკებმა სათავე დაუდეს ადამიანთა პირველ სახეობას - ჰომო ერექტუსს, რომელიც ჩამოყალიბდა ძვ.წ. 2 მილიონი წლიდან აფრიკის ან ჩრდილოეთ ახლო აღმოსავლეთის ტერიტორიაზე, ან ორივეგან ერთმანეთის პარალელურად. აფრიკასა და ევრაზიაში განსახლებულმა ჰომო ერექტუსებმა სათავე დაუდეს ადამიანთა ყველა სახეობას თუ ქვესახეობას, როგორებიცაა ჰაიდელბერგელები, ნეანდერტალელები, დენისოველები და კიდევ სხვა მრავალი. და ბოლოს, მათვე ჩამოაყალიბეს ჰომო საპიენსები, ანუ ანატომიურად თანამედროვე ადამიანები - ჩვენი პირდაპირი წინაპრები - ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორიაზე ძვ.წ. 320 000 წლიდან. ისინი შემდეგ გადმოვიდნენ ევრაზიაში რამდენიმე ტალღად ძველი წელთაღრიცხვის სხვადასხვა ათასწლეულში და ამ კონტინენტზე გავრცელებულ ადამიანებთან ჰქონდათ როგორც დაპირისპირება, ასევე ხდებოდა შერევაც. ევრაზიაში გავრცელებული ადამიანების სხვა სახეობათა თუ ქვესახეობათა გენეტიკის ნაწილი საკმაოდაა წარმოდგენილი თანამედროვე მსოფლიოში მცხოვრებ ადამიანებში. ამგვარად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი სრულიად არ გადაშენებულან, არამედ ჩვენ, დღევანდელი კაცობრიობა ნაწილობრივ მათი შთამომავლებიც ვართ. საბოლოო ჯამში, მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანებმა დედამიწაზე გამოიარეს რამდენიმე დიდი ისტორიული, ტექნოლოგიური პერიოდი, ესენია: პალეოლითი (ძველი ქვის ხანა), მეზოლითი (შუა ქვის ხანა), ნეოლითი (ახალი ქვის ხანა), ენეოლითი (სპილენძის ხანა), ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა. ევროპაში და ზოგადად, დასავლეთ ევრაზიის დიდ ნაწილში ამის შემდეგ იყო შუა საუკუნეები, რენესანსი, ინდუსტრიული ერა (1760-1970 წწ.), მანქანური ერა (1880-1945 წწ.), ბირთვული ერა (1945 წლიდან დღემდე), კოსმოსური ერა (1957 წლიდან დღემდე), ინფორმაციური ეპოქა (1970 წლიდან დღემდე) და ინტერნეტის ეპოქა (1990 წლიდან დღემდე). (ასევე იხ. List of time periods)კრებულები

1. მეცნიერება - ნაწილი I

2. მეცნიერება - ნაწილი II


3. მეცნიერება - ნაწილი III

4. მეცნიერება - ნაწილი IV

5. მეცნიერება - ნაწილი V

6. სხვადასხვა - ნაწილი I

7. სხვადასხვა - ნაწილი II

8. ქართული მითოლოგია

9. რელიგია

10. საქართველო - ნაწილი I

11. საქართველო - ნაწილი II

12. ქართული სახელმწიფოები

13. პროტოქართველები

14. კავკასიური კულტურები

15. პარანორმალი

16. ჰომოს გვარი - ადამიანების სახეობები და ქვესახეობები

17. ჰომო საპიენსის არქეოგენეტიკური მოდგმები


ავტორი: თორნიკე ფხალაძე


4
403
2-ს მოსწონს
ავტორი:თორ ნიკე
თორ ნიკე
Mediator image
403
  
7 ივნისი, 20:38
▶ Geologic Time – Period prior to humans. 4.6 billion years BC to 3 million years BC.
▶ Primatomorphid Era – Period prior to the existence of Primatomorpha
▶ Simian Era – Period prior to the existence of Simiiformes
▶ Hominoid Era – Period prior to the existence of Hominoidea
▶ Hominid Era – Period prior to the existence of Hominidae
Distant signs of Human-like apes.
▶ Homininaeid Era – Period prior to the existence of Homininae
▶ Homininid Era – Period prior to the existence of Hominini
▶ Prehistory – Period between the appearance of Homo ("humans"; first stone tools c. three million years ago) and the invention of writing systems (for the Ancient Near East: from 3000 years BC).
∎ Paleolithic – the earliest period of the Stone Age
Lower Paleolithic – time of archaic human species, predates Homo sapiens.
Middle Paleolithic – coexistence of archaic and anatomically modern human species
Upper Paleolithic – worldwide expansion of anatomically modern humans, the disappearance of archaic humans by extinction or admixture with modern humans; earliest evidence for pictorial art.
∎ Mesolithic (Epipaleolithic) – a period in the development of human technology between the Palaeolithic and Neolithic periods.
7 ივნისი, 20:38
∎ Neolithic – a period of primitive technological and social development, beginning about 10,200 BC in parts of the Middle East, and later in other parts of the world.
∎ Chalcolithic age (or "Eneolithic", "Copper Age") – still largely Neolithic in character, when early copper metallurgy appeared alongside the use of stone tools. This age also started for the first time in the Northern Middle East.
∎ Bronze Age – not part of prehistory for all regions and civilizations who had adopted or developed a writing system. The Bronze Age also began in the northern Middle East. From this period were born the great Sumerian, Egyptian, Indus Valley, Chinese and Cretan civilizations.
∎ Iron Age – not part of prehistory for all civilizations who had introduced written records during the Bronze Age. This period also began in the northern Middle East.
▶ Ancient history – Aggregate of past events from the beginning of recorded human history and extending as far as the Early Middle Ages or the Postclassical Era. The span of recorded history is roughly five thousand years, beginning with the earliest linguistic records in the third millennium BC in the northern Middle East, or Mesopotamia, and also in Egypt. The script then spread to other regions in Eurasia. And in the American continents scripts were invented independently.
∎ Classical antiquity – Broad term for a long period of cultural history centered on the Mediterranean Sea, comprising the interlocking civilizations of ancient Greece and ancient Rome, collectively known as the Greco-Roman world. It is the period in which Greek and Roman society flourished and wielded great influence throughout Europe, North Africa and the Middle East.
7 ივნისი, 20:38
∎ Post-classical history – Period of time that immediately followed ancient history. Depending on the continent, the era generally falls between the years AD 200–600 and AD 1200–1500. The major classical civilizations that the era follows are Han China (ending in 220), the Western Roman Empire (in 476), the Gupta Empire (in the 550s), and the Sasanian Empire (in 651).
▶ Middle Ages – Lasted from the 5th to the 15th century. It began with the collapse of the Western Roman Empire in 476 and is variously demarcated by historians as ending with the Fall of Constantinople in 1453, or the discovery of America by Columbus in 1492, merging into the Renaissance and the Age of Discovery.
∎ Early Middle Ages
∎ High Middle Ages
∎ Late Middle Ages
▶ Modern history – After the post-classical era.
∎ Early modern period – The chronological limits of this period are open to debate. It emerges from the Late Middle Ages (c. 1500), demarcated by historians as beginning with the fall of Constantinople in 1453, in forms such as the Italian Renaissance in the West, the Ming dynasty in the East, and the rise of the Aztecs in the New World. The period ends with the beginning of the Age of Revolutions.
∎ Late modern period – Began approximately in the mid-18th century; notable historical milestones included the French Revolution, the American Revolution, the Industrial Revolution and the Great Divergence - when the continent of Europe became very rich and everyone else very poor.
∎ Contemporary history – History within living memory. It shifts forward with the generations, and today is the span of historic events from approximately 1945 that are immediately relevant to the present time.
7 ივნისი, 1:35
When our Milky Way galaxy became 13.6 billion years old, It was 10 million years BC. It was at this time that the ancestors of gorillas separated from the common ancestors of humans and chimpanzees. and By 7 million years BC, the common ancestor of humans and chimpanzees also splat. A line of great primates, who were ancestors of humans, formed the Australopithecus in 4.1 million years BC and they existed up to 2 million years BC. Australopithecines gave rise to the species of the first humans - Homo erectus, which was formed From 2 million years BC (in the territory of Africa or in the northern Middle East or in both together). Homo erectus gave rise to all species and subspecies of humans such as Heidelbergensis, Neanderthals, Denisovans (also many others) and finally Sapiens. Homo sapiens, i.e. anatomically modern humans - our direct ancestors originated on the territory of North Africa in 320,000 BC. Then they moved to Eurasia and had both conflict and mixing with the people (another human species and sub-species) spread over the Eurasian continent. Some of the genetics of other species or subspecies of people common in Eurasia are quite present in people living in the modern world. Thus, we can say that they are not completely extinct, but we, today's humanity, are partially their descendants too.
In conclusion, we can briefly say that humans have passed through several great historical and technological periods on earth, namely: Paleolithic (Old Stone Age), Mesolithic (Middle Stone Age), Neolithic (New Stone Age), Eneolithic (Copper Age), Bronze Age, iron age In Europe and in general, much of Western Eurasia, after that there were the Middle Ages, the Renaissance, the Industrial Age (1760-1970), the Machine Age (1880-1945), the Nuclear Age (1945 to the present), the Space Age (1957 to the present ), the information age (from 1970 to the present) and the Internet age (from 1990 to the present).
0 1 4