x
მეტი
  • 30.11.2023
  • სტატია:132048
  • ვიდეო:357570
  • სურათი:506648
ვინ არის ედუარდ შევარდნაძის პირველი შვილიშვილი, რომელსაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს
image


სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძის მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ოჯა­ხის შე­სა­ხებ მე­დი­ა­ში ხში­რად იწე­რე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის შვი­ლებ­სა და შვი­ლიშ­ვი­ლებს.


image


imageმა­გა­ლი­თად სო­ფი­კო შე­ვარ­დნა­ძე, რო­მე­ლიც ჟურ­ნა­ლის­ტია და წლე­ბია მოს­კოვ­ში მოღ­ვა­წე­ობს, ხში­რად ექ­ცე­ვა ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში.


ასე­ვე, წლე­ბის წინ ბევ­რი იწე­რე­ბო­და მის ძმა­ზე, ლაშა შე­ვარ­დნა­ძე­ზე, რო­მე­ლიც პი­ა­ნისტ თა­თია შა­რან­გი­ა­ზე იყო და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი და წყვი­ლი ორი შვი­ლის შე­ძე­ნის შემ­დეგ და­შორ­და.


სა­ზო­გა­დო­ე­ბას წა­რუდ­გი­ნა და გა­აც­ნო სო­ფომ თა­ვი­სი უმ­ცრო­სი და ნა­ნუ­ლი შე­ვარ­დნა­ძე, რო­მე­ლიც პა­რიზ­ში ცხოვ­რობს და სწავ­ლობს.


image


ამ­ჯე­რად შე­ვარ­დნა­ძის პირ­ველ შვი­ლიშ­ვილს თა­მუ­ნა მო­საშ­ვი­ლი-შე­ვარ­დნა­ძეს წარ­მო­გიდ­გენთ, რო­მე­ლიც ერ­თა­დერ­თხელ გა­მოჩ­ნდა ტე­ლე­ვი­ზი­ით, ეკა ხო­ფე­რი­ას გა­და­ცე­მა­ში, სა­დაც დე­და­მი­სი მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე გუ­ლახ­დი­ლად სა­უბ­რობ­და.


თა­მუ­ნა მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძის ერ­თა­დერ­თი შვი­ლია. პრე­ზი­დენ­ტის ქა­ლიშ­ვილს ის პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან ჰყავს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე მე­ო­რე ქორ­წი­ნე­ბა­შია გია ჯოხ­თა­ბე­რი­ძეს­თან.


image


მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თა­მუ­ნა მო­საშ­ვი­ლი-შე­ვარ­დნა­ძე, მე­დი­ის­თვის და­ხუ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს, მის შე­სა­ხებ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა დროს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი­დან სა­ინ­ტე­რე­სო დე­ტა­ლე­ბი მო­ვი­ძი­ეთ.


1998 წელს მა­ნა­ნა შე­ვარ­დნა­ძე ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში იხ­სე­ნებ­და, რომ თა­მუ­ნა ხში­რად აპ­რო­ტეს­ტებ­და ცნო­ბი­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ბა­ბუ­ის გამო, რომ დაც­ვის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ქვეშ უწევ­და ყოფ­ნა:


image


"ზა­ფხუ­ლი მო­ვი­დო­და თუ არა, და­სას­ვე­ნებ­ლად ლი­ძა­ვა­ში მივ­დი­ო­დით. აგა­რა­კი შე­მო­სა­ზღვრულ და და­ცულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე იყო. ჩემი შვი­ლი სულ წუ­წუ­ნებ­და: არ მინ­და "რე­ზერ­ვა­ცი­ა­ში", გა­მიშ­ვით ჩვე­უ­ლებ­რივ ტურ­ბა­ზა­შიო. თუმ­ცა, ბა­ბუა-შვი­ლიშ­ვილს შო­რის უფა­ქი­ზე­სი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იყო, ისე­თი, ხან­და­ხან შვი­ლებ­თა­ნაც რომ არ ჰქო­ნია..."


ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძე 2009 მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში პირ­ვე­ლი შვი­ლიშ­ვი­ლის და მისი ოჯა­ხის შე­სა­ხე­ბაც სა­უბ­რობ­და: განაგრძეთ კითხვა <<<3
9023
3-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
9023
  
2022, 3 თებერვალი, 12:42
მე არ მითქვამს პასუხისმგებელია ბაბუას საქციელზე მეთქი!
ავაზაკი ბაბუას შვილიშვილობა ალბათ ძნელია მეთქი-ხედავთ ალბათ სხვაობას...
2022, 3 თებერვალი, 10:13
შვილებიც კი, არ აგებენ პასუხს მშობლების მიქარვაზე..
2020, 16 ოქტომბერი, 17:47
ავაზაკი და ქვეყნის მტერი ბაბუას შვილიშვილობა რთულია ალბათ...
0 1 3