x
მეტი
  • 07.12.2023
  • სტატია:132177
  • ვიდეო:357622
  • სურათი:506759
რამდენად ძლიერად უყვართ ქალებს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - რომელია ყველაზე ტემპერამენტიანი და ემოციური ნიშანი
image


ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სწავ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, თი­თო­ე­უ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი გარ­კვე­უ­ლი ტემ­პე­რა­მენ­ტით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. ამას­თან ერ­თად, მათ შო­რის ემო­ცი­უ­რა­დაც დი­დია გან­სხვა­ვე­ბა. ამი­ტომ იმის მი­ხედ­ვით თუ რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზეა და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი, მა­მა­კაცს ბევ­რი რა­მის "პროგ­ნო­ზი­რე­ბა" შე­უძ­ლია, თუკი, რა თქმა უნდა, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად ას­ტრო­ლო­გი­ას მო­იშ­ვე­ლი­ებს:


ვერ­ძი ქალი ცხელ­სის­ხლი­ა­ნია. მისი ყუ­რა­დღე­ბა დიდი ხნით რომ მი­ი­პყროთ ძნე­ლი იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა, არა შე­უძ­ლე­ბე­ლი. ვერ­ძებს ძლი­ე­რი სიყ­ვა­რუ­ლი შე­უძ­ლი­ათ. მაგ­რამ ასე­ვე მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლი­ათ გა­და­ერ­თონ სხვა­ზე, თუკი მა­მა­კაც­მა იმე­დი გა­უც­რუა.


კუ­როს სიყ­ვა­რუ­ლის მო­პო­ვე­ბა ძნე­ლია, მაგ­რამ ღირს ამად. ქალი კურო ძალ­ზე ერ­თგუ­ლია, რო­გორც სუ­ლი­ე­რად, ისე ფი­ზი­კუ­რად. მთა­ვა­რია, მისი ნდო­ბა მო­ი­პო­ვოთ და და­არ­წმუ­ნოთ თქვენ სიყ­ვა­რულ­ში.ტყუ­პი თავ­ქა­რი­ა­ნი და ცვა­ლე­ბა­დი ქა­ლია. ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რჯერ უყ­ვარს და ყო­ველ­ჯერ­ზე სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რად. მის­თვის თა­ვის მო­წო­ნე­ბა მარ­ტი­ვია, თუმ­ცა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა ძნე­ლი.


კირჩხი­ბი ემო­ცი­უ­რი და ბუ­ტია ქა­ლი­აა. სა­მა­გი­ე­როდ, ძა­ლი­ან ერ­თგუ­ლი და ეჭ­ვი­ა­ნიც. კირჩხი­ბებს ემო­ცი­უ­რი კავ­ში­რის გა­წყვე­ტა საყ­ვა­რელ მა­მა­კაც­თან ძა­ლი­ან უძ­ნელ­დე­ბათ. ამი­ტომ მარ­ტი­ვად არ იც­ვლი­ან პარტნი­ო­რებს.


ლომი ამა­ყი და ამ­ბი­ცი­უ­რი ქა­ლია. როცა უყ­ვარს მთე­ლი გუ­ლით, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ამა­ყია სა­ი­მი­სოდ, რომ ვინ­მეს ეხ­ვე­წოს. ამი­ტომ ლო­მებ­საც ხში­რად ახა­სი­ა­თებთ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის ცვლა ღირ­სე­უ­ლი კა­ცის ძი­ე­ბა­ში.


ქალ­წუ­ლი გო­ნი­ე­რი, დინ­ჯი და პრაქ­ტი­კუ­ლი გო­გოა. არ ახა­სი­ა­თებს სიყ­ვა­რუ­ლის გამო "გა­მოშ­ტე­რე­ბა". გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ყო­ველ­თვის გო­ნე­ბით იღებს და უმარ­თლებს ხოლ­მე. მისი სიყ­ვა­რუ­ლი ძლი­ე­რია და სტა­ბი­ლუ­რი.


სას­წო­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი, სიყ­ვა­რულ­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ქა­ლია. მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გვერ­დით ჰყავ­დეს ვინ­მე, ამი­ტომ ხში­რად თან­ხმდე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბას მხო­ლოდ მო­წო­ნე­ბის სტა­დი­ა­შიც კი. ძა­ლი­ან უჭირს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა. ზოგ­ჯერ ორი რო­მა­ნიც აქვს პა­რა­ლე­ლუ­რად.


მო­რი­ე­ლი ვნე­ბი­ა­ნი, ცხელ­სის­ხლი­ა­ნი და მაქ­სი­მა­ლის­ტი ქა­ლია. მის­თვის სიყ­ვა­რუ­ლი ყვე­ლა­ფე­რია. თუმ­ცა თუკი სექ­სუ­ა­ლუ­რად ვერ ეწყო­ბა მა­მა­კაცს ემო­ცი­უ­რი მი­ზი­დუ­ლო­ბა მის მი­მართ მალე უქ­რე­ბა... განაგრძეთ კითხვა0
2253
1-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
2253
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0