x
მეტი
  • 27.09.2021
  • სტატია:114573
  • ვიდეო:353949
  • სურათი:488136
ილია ჭავჭავაძის შესანიშნავი ანალიზი
image


<ჩვენში ხორციელი თვალი უფრო მოქმედებს, ვიდრე თვალი სულისა>


< ქართველს კაცს არც ქარის შემოტანილი უნდა, არც გატანილი>


<ფული რამდენადაც ბევრია, იმოდენადაც ხარბია და გაუმაძღარი><ერთი „მაქვს“ სჯობს, ათას „გქონდა-ს>


<რაც გინდა პატარა იყოს სამშობლო ქვეყანა, – პატიოსანს გულში დიდი ადგილი უჭირავს>


<თავისუფლების შოვნაი სჯობს საშოვნელსა ყველასა>


<ათი-ათასჯერ არაფერი მაინც არაფერია>


<სხვა შენთვის და შენ სხვისთვის, აი გზა ცხოვრებისა>


<წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო მომავლისა>


<რასაც თვითონ არ ვიმოქმედებთო, სხვისგან ბევრს ნურას ველოდებითო>


<თუ სახელის შოვნა გინდა, დღეს ისეთი ნერგი დარგე, რომ ხვალემა მადლობით სთქვას: „ნანერგითა შენითა მარგე“>


<ამოვიკითხავთ წიგნებიდამ რაღაცას და გვგონია, ეს-ეს არის ქვეყნის ღერძს ხელი ჩავკიდეთო. ქვეყანაზე ბევრი რამ არის უწიგნოდაც ნასწავლი, ამაებსაც ცოდნა უნდა. ჩვენ კი აღარც იქით ვიხედებით, აღარც აქეთ. რაკი წიგნი ხელთ გვიპყრია, თითქო ჭკუა, თუ არ წიგნში, სხვაგან აღარსად იყოს>


<საქმისა თუ აზრის ავკარგიანობის გარჩევა მარტო ძველახლობითა, ღირსების აწონ-დაწონვა მარტო იმით, რომ ეს გუშინდელია და ეს დღევანდელი, ჭეშმარიტების უარყოფა მარტო იმით, რომ ძველია და ტყუილის ჭეშმარიტებად გადაყვანა მარტო იმით, რომ ახალია, რაც გნებავთ ბრძანეთ და, სასაცილოზედ მეტია. აგეთი სასწორი, აგეთი არჩევა კარგისა და ავისა, მართლისა და ტყუილისა მარტო იმის მომავლინებელია, რომ კაცს არც კარგი ესმის, არც ავი, არც მართალი უცვნია, არც ტყუილი და ამაოდა ჰფქვავს მინდმოკიდებულ წისქვილსავით>


<იქნება გეგონოს, ვინც კაი საქმეს ჰშვება, სახელისათვის ჰშვება? არა, სახელი თავისთავად მოდის ხოლმე და კეთილ საქმეს ზედ გამოებმება. მართალია, არიან იმისთანა კაცები, რომელნიც სიკეთეს იქმოდნენ მარტო იმისთვის, რომ სახელი დაგვრჩებაო. მაშინ ისინი იმ კაი საქმეს სახელზედ ჰყიდიან. ეს ცუდია, მაგრამ მე და შენ რა დავა გვაქვს? დაე, თუნც გაჰყიდონ, ოღონდ ნივთი კარგი რამ იყოს, დაე, საქმე საქებური იყოს და გულის წადილის გაჩხრეკა ღვთის ნებაზედ მივაგდოთ>


0
237
2-ს მოსწონს
ავტორი:პროფესორი
პროფესორი
237
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0