x
image
მადამ ფისუნია
სხვა ჟანრები
ჩემებური ანბანი (კაცუნური)
5
ჩემებური ანბანი (კაცუნური)
თუ დააკვირდებით ქართულს გავს და შეძლებთ წაკითხვას
ორიგინალი სურათი
33
3-ს მოსწონს
თუ დააკვირდებით ქართულს გავს და შეძლებთ წაკითხვას
ავტორი:მადამ ფისუნია
მადამ ფისუნია
33
  
2012, 16 სექტემბერი, 21:59
კი რა ტქმა უნდა
2012, 16 სექტემბერი, 15:11
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2012, 27 აგვისტო, 12:30
სამწუხაროდ არ მაქვს
2012, 27 აგვისტო, 12:00
უფრო ხარისხიან ფოტოს ვერ დადებ?
0 1 5
ქვები
ჩვენება: 3
ავტორი: მადამ ფისუნია
უყვარს
ჩვენება: 3
ავტორი: მადამ ფისუნია
მარტოდ
ჩვენება: 2
ავტორი: მადამ ფისუნია
კარნოვსკი
ჩვენება: 2
ავტორი: მადამ ფისუნია
გაქცევა
ჩვენება: 3
ავტორი: მადამ ფისუნია