x
image
თათანიკა
ცნობილი ადამიანები
ხოჭოები
0
ხოჭოები
7
1-ს მოსწონს
ავტორი:თათანიკა
თათანიკა
7
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0
ჯეკი
ჩვენება: 2
ავტორი: თათანიკა
Marilyn Monroe & Marlon Brando
ჩვენება: 3
ავტორი: თათანიკა
Gisele
ჩვენება: 6
ავტორი: თათანიკა
'ქუჩა'
ჩვენება: 2
ავტორი: თათანიკა
His big problem was that he was no good with girls. When he got near them,he'd go all silly....
ჩვენება: 39
ავტორი: თათანიკა