x
მეტი
  • 21.03.2019
  • სტატია:87610
  • ვიდეო:337848
  • სურათი:449019
რჯული

რჯული გუშინ ქუჩაში ერთ ადამიანის შევხვდი რომელიც იდზახდა რომ ქრისტიანებს მართებს ძველი რჯულის აღსრულება .შენაწირის მიტანა და საკვებზე თავშეკავება ამიტომ გადავწყვიტე მცირე თემა მიმეძღვნა მათთვის მოციქული იდძახის (ებრ 7.18 ადრინდელი მცნება კი გაუქმდა უსუსურობის და უსარგებლობის გამო.) თუ გაუქმდა რატომ უნდა დაუბრუნდე უსუსურს და რატოუნდა ვიცხოვროთ უსარგებლო საქმებით.უსარგებლო იმიტომ არის რომ სრულყოფილობამდე ვერმიყავდა ადამიანი, ( ებრ 7.19 რადგანაც ვერარა სრულყო რჯულმა; მაგრამ შემოდის უმჯობესი სასოება, რომლის მეოხებითაც მივეახლებით ღმერთს.) ამიტომ ძველი რჯული ( ებრ 7.28 ვინაიდან რჯული მღვდელმთავრებად ადგენს უმწეო ხალხს, ხოლო ფიცის სიტყვა, რჯულის შემდგომ, - ძეს, უკუნისამდე სრულქმნილს.) ქრისტე გახდა სრულქმნილი მღცდელმთავარი (ებრ 7.27-28 რომელსაც იმ მღვდელმთავრებივით როდი სჭირდება ჯერ თავის, ხოლო შემდეგ ხალხის ცოდვებისათვის ყოველდღე სწირავდეს მსხვერპლს, რადგან ეს ერთხელ და სამუდამოდ აღასრულა, როცა შესწირა თავი. 28.........რჯულის შემდგომ, - ძეს, უკუნისამდე სრულქმნილს.)ამიტომ ყველა მონათლული ქრისტეში მემკვიდრე ხდება ქრისტესტან ერთად და ღებულობს ძეობას.და რჯულს კიარ ექვემდებარება არამედ ქრისტეში პოვა თავისუფლება.და ადრე თუ უწმინდურება რჯულის მიერ იყო დადგენილება დღეს ყველაფერი განიწმინდა ქრისტეთი.( რომ 14.14 ვიცი და მწამს უფალ იესოს მიერ, რომ თავისთავად არაფერია უწმინდური, არამედ უწმინდურია მხოლოდ მისთვის, ვინც უწმინდურად მიიჩნევს მას.) ასრო რატო ვიცხოვროთ ძველი რჯულით.მოციქულიც პირველ კრებაზეც ხოიდზახის წარმართებზე ნუდაუმძიმებთ უღელს რჯულით (საქ 15.8-10 გულთამხილავი ღმერთი ემოწმა მათ, რაკიღა მათაც ჩვენსავით მისცა სული წმიდა.9.ამრიგად, რწმენით რომ გაწმინდა მათი გულები, არაფრით განვუსხვავებივართ ერთმანეთისგან.10.მაშ, ახლა რაღად გამოსცდით ღმერთს? რად გინდათ მოწაფეებს ქედზე დაადგათ უღელი, რომლის ტარება ვერც ჩვენ შევძელით და ვერც ჩვენმა მამებმა?)თავიანი ხელით დაწერეს უწყება და დაუგზავნეს ეკლესიებს სადაც წერდნრნ.( საქ 15.23-24 თავიანთი ხელით დაწერეს ასე: მოციქულები და უხუცესი ძმები: ანტიოქიაში, სირიასა და კილიკიაში წარმართთაგან მოქცეულ ძმებს, გიხაროდეთ!24.რაკიღა გავიგეთ, რომ ზოგიერთებმა, რომლებიც გამოვიდნენ ჩვენგან, აგამღვრიეს თავიანთი სიტყვებით და შეარყიეს თქვენი სული, ვინაიდან გეუბნებოდნენ, რომ უნდა წინადაიცვითოთ და დაიცვათ რჯული, რაც ჩვენ არ დაგვივალებია მათთვის, )გავიხსენოთ ულის სიტყვა ( ებრ 8.9-13 ვინაიდან ყვედრებით ეუბნება მათ: „აჰა, მოვლენ დღენი, - ამბობს უფალი, - როცა ახალ აღთქმას დავუდებ ისრაელის სახლს და იუდას სახლს.9.იმნაირ აღთქმას კი არა, მათ მამებს რომ დავუდე იმ დღეს, როცა ხელი ჩავკიდე მათ ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოსაყვანად.10.......... ჩავდებ ჩემს რჯულს მათ გონებაში, და მათ გულებზე დავაწერ მას; და ვიქნები მათი ღმერთი, ხოლო ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი. 11აღარავინ ასწავლის თვისტომს და აღარ ეტყვის თავის ძმას: იცან უფალი, რადგანაც ყოველი მათგანისთვის, დიდიან-პატარიანად, ცნობილი ვიქნები...12..... 13 ხოლო „ახალიო“ რომ თქვა, ამით პირველის სიძველე გვიჩვენა, მაგრამ რაც ძველდება და ბერდება, გასაქრობად განწირულია.) ხედავ დაძველდა და გასაქრობიაო თქვენ კიდა გაცოცხლება .გინდათ იმისი რაც უკვე უსარგებლოა.( ებრ 8.7 რადგანაც პირველი აღთქმა რომ უნაკლო ყოფილიყო, ვინღა დაუწყებდა ძებნას მეორის ადგილს?) ასერო გავიგოთ (ებრ 9.9-10 .ესაა ნიმუში აწმყო დროისა, როცა სწირავენ მსხვერპლსა და შესაწირავს, რასაც არ ძალუძს სრულყოს შემწირველის სინიდისი.10.რადგანაც ესაა მხოლოდ სასმელ-საჭმელი, სხვადასხვაგვარი განბანა და ხორციელ წესთა აღსრულება, გამოსწორების დრომდე დადგენილი.)ხოლო ქრისტე( ებრ 9.15-16 კაცთა და ზვარაკთა სისხლით კი არა, საკუთარი სისხლით ერთხელ შევიდა საწმიდარში და მოგვიპოვა საუკუნო გამოხსნა.ებრ 9.12)( ამიტომაც არის ახალი აღთქმის შუამდგომელი, რათა სიკვდილით, რომლითაც აღესრულა, გამოესყიდა პირველი აღთქმისას ჩადენილი დანაშაულნი და, ამრიგად, საუკუნო მემკვიდრეობისთვის ხმობილთ მიეღოთ აღთქმული.16.ვინაიდან სადაც არის ანდერძი, იქ აუცილებელია მეანდერძის სიკვდილი.) ამიტომ ქრისტემ თავისი ჯვარცმით გამოგვისყიდა რჯულის ტყვეობიდან რადგა სრულ ეყო თავი.და აღასრულდა რჯული მაშინ როცა ჯვარცმულმა (იოან 19.23 .როდესაც იგემა ძმარი, იესომ თქვა: აღსრულდა; თავი დახარა და სული განუტევა.) და ის რაც აღსრულდა აღარ გრძელდება (რომ 71-2 .ან იქნებ არ იცით, ძმებო, - რაკიღა რჯულის მცოდნეთ მივმართავ, - რომ ვიდრე კაცი ცოცხალია, სიკვდილი მბრძანებლობს მასზე.2.რადგანაც გათხოვილი ქალი ქმრის სიცოცხლეში რჯულითაა შეკრული მასთან, ხოლო თუ ქმარი მოუკვდა, განთავისუფლებულია ცოლ-ქმრობის რჯულისაგან....3.. 4.თქვენც, ძმანო ჩემნო, ასევე მოკვდით რჯულისათვის ქრისტეს სხეულის მეოხებით, რათა ეკუთვნოდეთ სხვას, მკვდრეთით აღმდგარს, და, ამრიგად, ნაყოფი მოგვქონდეს ღვთისათვის.)( კოლა 2.14-16 .სწავლით წარხოცა ჩვენგამო შეთხზული და ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული ხელწერილი; შუაგულიდან აიღო და ჯვარს მიალურსმა იგი.15.ძალისაგან განძარცვა მთავრობანი და ხელმწიფებანი, საჯაროდ განაქიქა და ჯვრით იმძლავრა მათზე.16.ამიტომ ნურავინ განგსჯით საჭმლისა თუ სასმლის, რაიმე დღესასწაულის, ახალმთვარობისა თუ შაბათთა გამო.) (რომ 8.1-9 .ასე რომ, ახლა არ არის არავითარი სასჯელი მათთვის, რომელნიც არიან ქრისტე იესოში.2.რადგანაც სიცოცხლის სულის რჯულმა ქრისტე იესოში ცოდვისა და სიკვდილის რჯულისაგან გამათავისუფლა მე.3.რაკი ხორცისგან დაუძლურებულმა რჯულმა მეტი ვერ შესძლო, ღმერთმა მოავლინა თავისი ძე ცოდვილი ხორცის მსგავსებით და ცოდვისვე გამო, რათა მსჯავრი დაედო ხორციელი ცოდვისთვის.4.და, ამრიგად, რჯულის სიმართლე აღსრულებულიყო ჩვენში, რომელნიც ხორციელად კი არ ვცხოვრობთ, არამედ - სულიერად.5.რადგანაც ხორციელნი ხორცისას იზრახავენ, სულიერნი კი - სულისას.6.ვინაიდან ხორცის ზრახვა სიკვდილია, სულის ზრახვა კი - სიცოცხლე და მშვიდობა.7.იმიტომ, რომ ხორცის ზრახვა ღვთის მტრობაა, ვინაიდან არ ემორჩილება და ვერც დაემორჩილება ღვთის რჯულს.8.ამიტომ ხორციელად მცხოვრებნი ვერ აამებენ ღმერთს.9.ხოლო თქვენ ხორციელად მყოფნი კი არა ხართ, არამედ - სულიერად, თუკი სული ღვთისა დამკვიდრებულია თქვენში. მაგრამ ვისაც ქრისტეს სული არა აქვს, იგი არც არის მისი.)მეტი რაღა უნდა ითქვას ქრისტემდე ხორციელი რჯულით ვცხოვრობდით და ქრისტეს მერე სულიერი რჯულით.ამიტომ ხორციელი რჯულის მიმდევარი არარის ქრისტეს ზიარი არამედ მონობის ქვეშ იმყოება და მასზე ისევ მოქმედებს ძველი რჯუი( რომ 8.12-13 .ამრიგად, ძმანო, ხორცის მოვალენი როდი ვართ, რომ ხორციელად ვიცხოვროთ.13.რადგან თუ ხორციელად ცხოვრობთ, სიკვდილი გელით, ხოლო თუ სულით მოაკვდინებთ ხორცის საქმეს, ცოცხალნი იქნებით.) ( კოლა 2.1-4 .მინდა იცოდეთ, რა გულმოდგინედ ვიღვწი თქვენთვის, ლაოდიკელთა და ყველა მათგანისათვის, ვისაც პირადად არც კი უხილავს ჩემი სახე;2.რათა გამხნევდეს მათი გული და სიყვარულით შეერთებულნი ეზიარონ გონიერების მთელ სისავსეს და სიუხვეს ღვთის საიდუმლოს, ანუ ქრისტეს შესამეცნებლად, 3, რომელშიაც დაფარულია სიბრძნისა და ცოდნის მთელი საუნჯე.4.ამას ვამბობ, რათა არავინ გაცთუნოთ შემპარავი სიტყვით.) იგივე შაბათის დაცვაც, ძველად გმერთან მხოლოდ შაბათი იყო ურთიერთობის, რადგან ყოველი დღე შეგეძლო გესაქმა გარდა შაბათისა რადგან შაბათი ღმერთისთვის უნდა მიგეძღვნა. დაგესვენა მიწიერი საზრუნავისგან რადგან თავისუფლება შეზღუდული კიდევ გიჭირდა უფალთან სიახლოვე . როცა ქრისტე მოვიდა განგათავისუფლა და ახლა შაბათი კიარგახდა უფალთან სიახლოვის დღე უკვე ყოველიდღე შაბათი გახდა რადგან უკვე ქრისტეთი შემოსილი შენკიარ ცხოვრობ არამედ ქრისტე ცხოვრობს .ამიტომ (ლიკა 6. 5 ძე კაცისა შაბათის უფალიც არის.).

0
2
შეფასება არ არის
ავტორი:აკოაკო700
აკოაკო700
2
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0