x
მეტი
  • 21.06.2018
  • სტატია:78015
  • ვიდეო:330764
  • სურათი:433967
„მინის ჭერი“

ფრაზა „მინის ჭერში“ ის უხილავი, მაგრამ შეუვალი ბარიერები იგულისხმება, რომლებიც
ადამიანების კარიერულ წინსვლას უშლის ხელს. იგი ყველაზე ხშირად ისეთ კონტექსტში გამოიყენება, როცა ვინმეს ასაკი, გენდერი ან ეროვნება მისი დაწინაურების ან მაღალ თანამდებობაზე დანიშვნის ხელისშემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდება ხოლმე. „მინის ჭერი" ყველაზე ხშირად სამუშაო ადგილებზე იგრძნობა და როგორც წესი, ქალებსა და უმცირესობების წარმომადგენლებს ბარიერებს უქმნის საზოგადოების გაბატონებული ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი ძალაუფლებისა და წარმატების მოპოვებაში. მაგალითად, ქალს შეიძლება უკეთესი უნარები, ნიჭი და განათლება გააჩნდეს, ვიდრე მის მამაკაც კოლეგებს, მაგრამ გარკვეული წარმატების მიღწევის შემდეგ, მას აშკარად უსპობდნენ
დაწინაურების შესაძლებლობას. ნაცვლად იმისა, რომ თავიანთი კოლეგების მსგავსი კარიერული ნაბიჯების გადადგმა შეძლონ, მათ, ვინც „მინის ჭერს“ აწყდებიან, წინსვლის დამაბრკოლებელი უხილავი ბარიერები პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალებას აღარ აძლევს.ჭერი

რაც ყველაზე აღმაშფოთებელია, შევიწროების ამგვარი ფორმა ფარულია და მისი დანახვა -შეუძლებელი. იმის ნაცვლად, რომ ბარიერები ხილული და მარტივად ამოსაცნობი იყოს, „მინის ჭერი" მალული, ფაქიზად შენიღბული გზებით განაგრძობს არსებობას.„მინის ჭერთან" ერთად, გაჩნდა პარალელური ფენომენი, ე.წ. „მინის ესკალატორი.“
ტერმინი ასახავს დღევანდელ სიტუაციას, როცა მეტი და მეტი მამაკაცი ეუფლება ისტორიულად ქალების მიერ დაკავებულ პოზიციებს( მაგ, ექთნობა ან მასწავლებლობა)და უსწრებს კიდეც მათ კარიერულ წინსვლაში, თითქოს თავად ესკალატორზე იდგნენ, ხოლო ქალები - კიბეებით მიემართებოდნენ წარმატებისკენ.


რაც არ უნდა შრომისმოყვარე და პროფესიონალი იყოს ქალი, მამაკაცები მაინც უფრო
მეტი უპირატესობებით სარგებლობენ. კეროლინ ბრონერის მიერ წარმოდგენილი სკოლის მაგალითის დიაგრამაზე ნაჩვენებია „მინის ესკალატორის“ ნიმუში, რომელზეც სკოლის მასწავლებლების უმრავლესობას ქალები შეადგენენ, ხოლო დირექტორებისა და ზედამხედველების პოზიციები ძირითადად მამაკაცებს უკავიათ. კვლევებმა აჩვენეს, რომ, მამაკაცები, რომლებიც ქალის დომინანტურ თანამადებობეს იკავებენ, როგორიცაა, ექთნობა ან მასწავლებლობა, თავიანთი გენდერიდან გამომდინარე, ფინანსურ სარგებელს
ნახულობენ. შეიძლება ითქვას, რომ მამაკაცებს შესაძლებლობა ეძლევათ უსამართლოდ გამოიყენონ თავიანთი გენდერი წარმატების მისაღწევად იმ სფეროებში, სადაც ქალები ჭარბობენ. მამაკაცები ქალების დომინანტურ პოზიციებზე არამარტო იკავებენ წამყვან თანამდებობებს, არამედ ისინი უფრო თავდაჯერებულად მიიწევენ წინ, დაწინაურებისაკენ,
ვიდრე ქალები.

ცხრილიიით.დავითაშვილი

0
47
1-ს მოსწონს
ავტორი:ერიკა ენივეი
ერიკა ენივეი
47
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0