x
მეტი
  • 05.12.2020
  • სტატია:105502
  • ვიდეო:349158
  • სურათი:471251
ამულეტები, რომლებსაც წარმატება, ბარაქა და იღბალი მოაქვს - როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი

image


იპ­როგ­რა­მებ­დნენ თავს და აპ­როგ­რა­მებ­დნენ მო­მა­ვალს პო­ზი­ტივ­ზე. ამ მხრივ არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე, გან­სა­კუთ­რე­ბით "აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი" ამუ­ლე­ტი, რო­მელ­საც დღეს­დღე­ო­ბი­თაც წარ­მა­ტე­ბით იყე­ნე­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ნურ­ჩევ­ლად ეროვ­ნე­ბი­სა, ასა­კი­სა და წარ­მო­შო­ბი­სა.


მო­ნე­ტა


image


მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ძვე­ლი მო­ნე­ტის ამუ­ლე­ტად გა­მო­ყე­ნე­ბა მფლო­ბე­ლის­კენ მა­ტე­რი­ა­ლურ დოვ­ლათს იზი­დავს. იგი ასე­ვე აძ­ლი­ე­რებს უკვე არ­სე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის სტა­ბი­ლუ­რო­ბას მფლო­ბე­ლის­თვის.


მო­ნე­ტა უნდა და­ა­წე­ბოთ უფე­რულ პლას­ტი­კა­ტის ნა­ჭერ­ზე, რო­მე­ლიც თა­ვად მო­ნე­ტა­ზე ოდ­ნავ ფარ­თო იქ­ნე­ბა. პლას­ტი­კა­ტის ნა­ჭე­რი შე­გიძ­ლი­ათ გახ­ვრი­ტოთ ზონ­რით ამუ­ლე­ტის სა­ტა­რებ­ლად და მო­ნე­ტა რო­გორც კუ­ლო­ნი ისე ატა­როთ.


ქისა


მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ამ­გვარ თი­ლის­მას ფი­ნან­სუ­რი წარ­მა­ტე­ბა და იღ­ბა­ლი მო­აქვს კა­რი­ე­რა­ში. ნე­ბის­მი­ე­რი რბი­ლი მა­ტე­რი­ის­გან შე­კე­რეთ პა­ტა­რა ქისა, მას­ში მო­ა­თავ­სეთ სამი მო­ნე­ტა, ერთი გვი­რი­ლის და ერ­თიც ვარ­დის გამ­ხმა­რი ფურ­ცე­ლი. თავი უნდა მო­უკ­რათ მწვა­ნე ან ყვი­თე­ლი ზონ­რით. ამ­გვა­რი ქისა შე­გიძ­ლი­ათ ჩან­თი­თაც ატა­როთ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის დროს.


კა­კა­ლი


image


კაკ­ლის ტა­რე­ბა თი­ლის­მა­ნის სა­ხით, მფლო­ბელს ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა და ემო­ცი­ურ სტა­ბი­ლუ­რო­ბას ჰპირ­დე­ბა. სა­ა­მი­სოდ კა­კა­ლი უნდა გახ­ვრი­ტოთ, ფრთხი­ლად ამო­ა­სუფ­თა­ოთ მისი შიგ­თავ­სი და ასე­ვე ფრთხი­ლად მო­ა­თავ­სოთ მას­ში ქა­ღალ­დის ფურ­ცე­ლი, რო­მელ­ზეც სა­კუ­თარ სურ­ვილს და­წერთ ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.


სამი ყვა­ვი­ლი


ამ­გვარ თი­ლის­მას ვი­ზუ­ა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა, სი­ლა­მა­ზე და სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის მხრი­დან ყუ­რა­დღე­ბა მო­აქვს. სა­ა­მი­სოდ უნდა გა­ახ­მოთ სამი სხვა­დას­ხვა ფე­რის ვარ­დის ფო­თო­ლი - თეთ­რი, ვარ­დის­ფე­რი და წი­თე­ლი. შემ­დგომ ამი­სა ისი­ნი ფრთხი­ლად შეკ­რათ ერ­თად ოქ­როს­ფე­რი ძა­ფით. თი­ლის­მა უნდა იქო­ნი­ოთ სა­ძი­ნე­ბელ ან სა­ა­ბა­ზა­ნო ოთახ­ში. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მისი შე­ნახ­ვა პარ­ფი­უ­მე­რი­ას­თან ერ­თად ან სარ­კე­ზე ჩა­მო­კი­დე­ბა... განაგრძეთ კითხვა <<<0
342
2-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
342
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0