x
image
თემურ თუთარაშვილი
სექსუალური განათლება აშშ-ს საჯარო სკოლებში
სექსუალური განათლება

ექსუალური განათლება საჯარო სკოლებში ისწავლება ისეთ თემებზე, როგორიცაა სექსუალური ორიენტაცია, რეპროდუქცია და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები.სექსუალური განათლებას მოიცავს მე-7-დან მე-12 საფეხურამდე, თუმცა ზოგიერთი სკოლა აღნიშშნული საგნის გაცნობას მოსწავლლეებისთვის მე-4 საფეხურზე ახდენს.

ტატების უმეტესობა კანონით არეგულირებს, თუ რისი სწავლება უნდა მოხდეს, ასევე მშობელს ანიჭებს უფლებას რომ უთანხმოების შემთხვევაში მოხსნას შვილი გაკვეთილებიდან.თუმცა ზოგიერთი შტატი ავალდებულებს ყველა მოსწავლეს განურჩევლად მათი მშბლების აზრისა, დაესწრნენ აღნიშნულ კურსს ან გაწევვრიანდნენ სკოლის მიერ ორგანიზებულ კლინიკურ სერვისებში.ხოლო იმშტატებს, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ კანონი სექსუალური განათლების შესახებ, მოსახლეობას საკუთარი უბნის კოდის საშუალებით შეუძლია გამოითხოვოს განათლების განყოფილების სახელმძღვნაელოები ზემოაღნიშნულ თემაზე.

ოგადად კი სექსუალური განათლება მიმოიხილავს შემდეგ თემებს.

  • აბსტინენცია
  • სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები
  • რეპროდუქცია, რომმელიც ასევე მოიცავს ქალისა და მამაკაცის გენიტალიების დახასიათებას.
  • კონტრაცეპრივები და მათი გამოყენების ტექნოლოგია.
  • ფეხმძიმობა და ფინანსური პასუხისმგებლობები ბავშვის აღზრდისას.
  • ვილად აყვანა
  • ექსუალური ორიენტაცია

მისი მთავარი მიზანი არის არასასურველი ორსულობის თავიდა აცილება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, როგორიცაა თინეიჯერთა ორსულობა და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები.დიდი კრიტიკისა და განხილვის საგანია დღემდე საგნის დანერგვა და იწვევს ინტერესთა კომფლიქტს.ზოგიერთის, აზრით კი კონტრაცეპტივების გამოყენების სწავლებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს არასრულწლოვნების მიერ დანაშაულის ჩადენას.

ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ ტიპის ინფორმაციის მიწოდება როგორიცაა დაავადებები, კონტრაცეპტივები, თინეიჯერთა ორსულობა, აუცილებელია, მოსწავლეებისთვის.მათი უმეტესობა ამ ასაკში უკვე სექსუალურად აქტიურია, ამიტომაც აუცილებელია, რაც შეიძება მოცულობითი და ხარისხიანი განმარტებების მიცემა.

ოპონენტები კი ფიქროებენ, რომ სექსუალური განათლების პროგრამა, აუცილებლად უნდა ემყარებოდეს მშობლის სურვილს, თუ რისი მიწოდება სურს მას შვილისთვის ასეთი სენსიტიური საკითხის განხილვისას.ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ოჯახის მორალური და რელიგიური ღირებულებები.თუმცა აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ოპონენტები მხარს უჭერენ აბსტინენციის შესწავლასა და განმარტებას.

დღეს აქტიური დებატები მიმდინარეობს სკოლებში დაიშვას მხოლოდ აბსტინენციის შესწავლა, თუ სრულყოფილი სექსუალური განათლება.აბსტინენცია, რა თქმა უნდა, ასი პროცენტით აღკვეთს არასასურველ ფეხმძიმობას და სექსუალური გზით გაამდები დაავადებების გავრცელებას, თუმცა ის დაკავშირებული ემოციურ სირთულეებთან.

0
134
შეფასება არ არის
ავტორი:თემურ თუთარაშვილი
თემურ თუთარაშვილი
134
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0