x
მეტი
  • 01.11.2020
  • სტატია:104541
  • ვიდეო:348265
  • სურათი:469295
როგორ ქალზე კარგავს ჭკუას მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?
image


ალ­ბათ გა­გი­გო­ნი­ათ ფრა­ზა: "ქა­ლებს უყ­ვართ ყუ­რე­ბით, მა­მა­კა­ცებს - თვა­ლე­ბით" და ეს სრუ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა. მარ­თა­ლია, ბევ­რი ქალი არა­ნაკ­ლებ აქ­ცევს ყუ­რა­დღე­ბას კა­ცის ვი­ზუ­ალს, თუმ­ცა ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­თვის პირ­ვე­ლა­დი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რო­მელ­ზეც მას მან­დი­ლო­სა­ნი ახ­დენს, წა­რუშ­ლე­ლია. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ყვე­ლა ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს, ქა­ლის სი­ლა­მა­ზის სა­კუ­თა­რი ე.წ. "კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი" გა­აჩ­ნია იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­მე­ლი პლა­ნე­ტის მმარ­თვე­ლო­ბა­შია მისი ზო­დი­ა­ქო.


მა­გა­ლი­თად, ვერძს გა­რეგ­ნუ­ლად ნაზი, თუმ­ცა არა­მო­რი­დე­ბუ­ლი გო­გო­ნე­ბი მოს­წონს. არც ზედ­მე­ტად პრან­ჭია და მო­და­ზე გა­და­ყო­ლი­ლი ქალი მო­ე­წო­ნე­ბა.


კუ­როს­თვის ქა­ლის მომრგვა­ლე­ბუ­ლი ფორ­მე­ბია ყვე­ლა­ზე მაც­დუ­ნე­ბე­ლი. ამი­ტომ თუკი კურო მა­მა­კაცს ეფ­ლირ­ტა­ვე­ბით, დი­ე­ტა სინ­დი­სის ქენ­ჯნის გა­რე­შე გა­და­დეთ გან­ზე.ტყუ­პი მა­მა­კა­ცი თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლი გა­რეგ­ნო­ბის გო­გო­ნე­ბით იხიბ­ლე­ბა. მის­თვის მიმ­ზიდ­ვე­ლია ასე­ვე ქალი სათ­ვა­ლე­ით და მკაც­რი უნი­ფორ­მით.


კირჩხი­ბი მა­მა­კა­ცი იხიბ­ლე­ბა ქა­ლით, რო­მელ­საც სო­ლი­დუ­რი გა­რეგ­ნო­ბა აქვს და სა­სურ­ვე­ლია, ეს უკა­ნას­კნე­ლი დიდი მკერ­დი­თაც იწო­დებ­დეს თავს.


ლომს დე­დოფ­ლუ­რი, მკვეთ­რი იმი­ჯის მქო­ნე გო­გო­ნე­ბი მოს­წონს. მის­თვის მო­სა­წო­ნია ასე­ვე ქალი, რო­მე­ლიც თავ­მდაბ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.


ქალ­წულს მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, ყო­ველ­გვა­რი ზედ­მე­ტი გა­დაპ­რან­ჭუ­ლო­ბის­კენ ნაკ­ლე­ბად მიდ­რე­კი­ლი გო­გო­ნა მო­ე­წო­ნე­ბა. მის­თვის მთა­ვა­რია, ქალი ჰი­გი­ე­ნუ­რი, მოვ­ლი­ლი და მშვი­დი იყოს.


სას­წო­რი იხიბ­ლე­ბა თო­ჯი­ნას ტი­პის გო­გო­ნე­ბით. რაც უფრო მეტი აქ­სე­სუ­ა­რი გი­კე­თი­ათ, სა­სი­ა­მოვ­ნო კოს­მე­ტი­კის სუნი აგ­დით და კარ­გი სუ­ნა­მო გაქვთ შერ­ჩე­უ­ლი მით უკე­თე­სი.


მო­რი­ელს ხიბ­ლავს ბრუ­ტა­ლუ­რად სექ­სუ­ა­ლუ­რი, ცოტა და­უ­დე­ვა­რი ჩაც­მის სტი­ლის მქო­ნე ქა­ლე­ბი. არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ბევ­რი კოს­მე­ტი­კა... განაგრძეთ კითხვა2
1723
3-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
1723
  
23 აპრილი, 2:21
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

22 აპრილი, 20:42
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 2