x
მეტი
  • 20.10.2020
  • სტატია:104211
  • ვიდეო:348068
  • სურათი:468792
გაიგე, რა არის შენი ზოდიაქოს ნიშნის ცუდი და კარგი მხარე
image


ალ­ბათ არც ერთი ჩვენ­თა­გა­ნი არ იქ­მნის იმის ილუ­ზი­ას, რომ ამ ქვე­ყა­ნას აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უნაკ­ლო და იდე­ა­ლუ­რი მო­ევ­ლი­ნა. ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, ნე­ბის­მი­ე­რი ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს გა­აჩ­ნია ხა­სი­ათ­ში აუ­ტა­ნე­ლი თვი­სე­ბე­ბი, რომ­ლის სა­კომ­პენ­სა­ცი­ო­დაც ამ უკა­ნას­კნელს, რაღა თქმა უნდა, და­დე­ბი­თი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხე­ბიც ებო­ძა (სამ­ყა­რო ხომ კა­ნონ­ზო­მი­ე­რი გახ­ლავთ!). თუმ­ცა, ის თუ რამ­დე­ნად ახერ­ხებს ესა თუ ის ინ­დი­ვი­დი სა­კუ­თარ ხა­სი­ათ­ში უარ­ყო­ფი­თი თვი­სე­ბე­ბი და­დე­ბი­თით ჩა­ა­ნაც­ვლოს, ეს უკვე თა­ვად კონ­კრე­ტულ ადა­მი­ან­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი და არა ვარ­სკვლა­ვებ­ზე. მე კი რო­გორც ას­ტრო­ლოგს, მხო­ლოდ ის შე­მიძ­ლია, თორ­მე­ტი­ვე ნიშ­ნის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი პლუ­სე­ბი და მი­ნუ­სე­ბი გა­გაც­ნოთ...


ვერ­ძის უმ­თავ­რე­სი ნაკ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის არ­ქო­ნა, უკონ­ტრო­ლო სი­ფი­ცხე და უხე­შო­ბაა.


და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბე­ბი­დან აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ოპ­ტი­მიზ­მი, გულ­წრფე­ლო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ში და ენერ­გი­უ­ლი ხა­სი­ა­თი.კუ­როს ძი­რი­თა­დი ნაკ­ლი მის უა­პე­ლა­ციო სი­ჯი­უ­ტე­ში მდგო­მა­რე­ობს. ამას მოჰ­ყვე­ბა კი­დევ ერთი ცუდი თვი­სე­ბა – სი­ახ­ლე­ე­ბის მი­უ­ღებ­ლო­ბა და შიში. რის გა­მოც ბევ­რი კურო პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კარგ შანსს უშ­ვებს ხე­ლი­დან.


და­დე­ბით თვი­სე­ბა კუ­როს შემ­თხვე­ვა­ში ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რი, შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და სა­ო­ცა­რი მოთ­მი­ნე­ბაა.


ტყუ­პის ყვე­ლა­ზე გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი თვი­სე­ბა არის გა­უ­თა­ვე­ბე­ლი ლაქ­ლა­ქის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა და სა­შინ­ლად ცვა­ლე­ბა­დი ხა­სი­ა­თი. ფიქ­რობს ერთს, ამ­ბობს მე­ო­რეს და სა­ბო­ლოო ჯამ­ში მე­სა­მეს აკე­თებს.


და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბა ტყუპ­ში არის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა, გამ­ჭრი­ა­ხო­ბა და იუ­მო­რის დიდი დოზა.


კირჩხი­ბის უდი­დე­სი ნაკ­ლი დეპ­რე­სი­უ­ლო­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა, პა­ნი­კი­ო­რო­ბა და მუდ­მი­ვი წუ­წუ­ნის ჩვე­ვაა. მას ძა­ლი­ან უჭირს ასე­ვე წარ­სულ­თან გან­შო­რე­ბა.


და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბე­ბი­დან კირჩხი­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი ღირ­სე­ბა ოჯა­ხის, სა­კუ­თა­რი ფეს­ვე­ბის და წი­ნაპ­რე­ბი­სად­მი თავ­და­დე­ბუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლია.


ლო­მის ხა­სი­ათ­ში გარ­შე­მო მყო­ფებს ყვე­ლა­ზე მე­ტად ქედ­მაღ­ლო­ბა, არა­ჯან­სა­ღად ამ­ბი­ცი­უ­რი გა­მოხ­დო­მე­ბი და გა­მუდ­მე­ბუ­ლი ტრა­ბა­ხის სიყ­ვა­რუ­ლი მი­აჩ­ნი­ათ.


სა­მა­გი­ე­როდ, ლომს უზო­მოდ კე­თი­ლი გული აქვს. ის არის დიდსუ­ლო­ვა­ნი მე­გო­ბა­რი და სა­ი­მე­დო და­საყ­რდე­ნი პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. უყ­ვარს სუს­ტე­ბის მფარ­ვე­ლო­ბა.


ქალ­წუ­ლის უდი­დე­სი ნაკ­ლი მეწვრილ­მა­ნე­ო­ბა და სი­ძუნ­წეა. მას ხში­რად საყ­ვე­დუ­რო­ბენ ასე­ვე ან­გა­რე­ბი­ან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ.


და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბა კი ის აქვს, რომ თავ­და­დე­ბუ­ლი ზრუნ­ვა შე­უძ­ლია მათ­თვის, ვინც უყ­ვარს. არის დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, წინ­და­ხე­დუ­ლი და მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი.


სას­წო­რის ნაკ­ლი მერ­წყე­ვი ხა­სი­ა­თია. მას ხში­რად თა­ვად ვერ გა­უ­გია რა სურს ან სურს კი სა­ერ­თოდ რამე? გა­უ­ბე­და­ო­ბა და უკონ­ფლიქ­ტო ხა­სი­ა­თი ხში­რად ხდე­ბა მის­თვის პრობ­ლე­მე­ბის სა­ბა­ბი.


და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბე­ბი­დან სას­წო­რი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბით, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ თა­ვა­ზი­ა­ნი მიდ­გო­მი­თა და მუდ­მი­ვად მო­ღი­მა­რი სა­ხით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.


მო­რი­ე­ლის ხა­სი­ათ­ში "ჩრდი­ლო­ვან მხა­რედ" შე­იძ­ლე­ბა მისი შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი ბუ­ნე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს. ამ ხალ­ხის დიდი ნაკ­ლია ბოღ­მი­სა და წყე­ნის ხან­გრძლი­ვი დრო­ით გუ­ლით ტა­რე­ბის ჩვე­უ­ლე­ბა.


განაგრძეთ კითხვა2
551
3-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
551
  
17 აპრილი, 11:30
კირჩხიბებს არ ახასიათებთ დეპრესიულობა და პანიკა.პირადი და ჩემს ირგვლივ მყოფი კირჩხიბების მაგალითიდან ვიცი.
15 აპრილი, 23:24
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 2