x
მეტი
  • 11.08.2020
  • სტატია:102428
  • ვიდეო:347174
  • სურათი:466319
"ზო­გი­ერთს მე­ო­რე შა­ნსი მი­ე­ცე­მა" - როგორ უნდა მოემზადოთ 23 თებერვლის ახალმთვარეობისთვის
image


რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი ამ­ბო­ბენ, თე­ბერ­ვა­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს გან­ვა­ვი­თა­როთ პრო­ე­ტე­ბი, ამოვხსნათ და­ვა­ლე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ცოტა ხნის წინ ჩიხ­ში შე­ვი­და. უნდა ვი­მოქ­მე­დოთ ფრთხი­ლად და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ. მთა­ვარს უნდა და­ვუქ­ვემ­დე­ბა­როთ მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი და ა.შ. თვის პირ­ვე­ლი დე­კა­და კარ­გი პე­რი­ო­დია სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა და წა­მო­წყე­ბე­ბის­თვის. და­ნარ­ჩე­ნი ორი - გვაძ­ლევს უკვე და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას.


თე­ბერ­ვალ­ში ინ­ტუ­ი­ცია და ლო­გი­კა ერ­თმა­ნეთ­თან უნდა და­ვა­მე­გობ­როთ. იდე­ე­ბი რე­ა­ლო­ბას არ უნდა იყოს მო­წყვე­ტი­ლი. უპი­რა­ტე­სო­ბა უნდა მი­ვა­ნი­ჭოთ იმ საქ­მე­ებს, რო­მე­ლიც მარ­თლაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვენ­თვის. იყა­ვით პრაგ­მა­ტუ­ლე­ბი, გა­აზ­რე­ბუ­ლე­ბი, ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მე, პრო­ექ­ტი თუ და­ვა­ლე­ბა დე­ტა­ლუ­რად უნდა გქონ­დეთ გა­აზ­რე­ბუ­ლი და გათ­ვლი­ლი.


image23 თე­ბერ­ვა­ლი - ახალმთვა­რე­ო­ბა გვე­ლის თევ­ზე­ბის ზო­დი­აქ­ში. ამა­ვე დროს გვაქვს რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რი. ასეთ დროა კარ­გია ძვე­ლი იდე­ე­ბის ახა­ლი რა­კურ­სით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­მოვ­ლე­ნა. ზო­გი­ერთს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად მე­ო­რე შა­ნის მი­ე­ცე­მა. ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხის მო­საგ­ვა­რებ­ლად კი არა­ორ­დი­ნა­რუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი უნდა მი­ი­ღოთ.


image

5 მარ­ტამ­დე პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა ვერ­ძის ზო­დი­აქ­ში იქ­ნე­ბა. ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს იმ­პულ­სუ­რო­ბა, მან­დი­ლოს­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნონ ინი­ცი­ა­ტი­ვა და თა­ვად გა­ეც­ნონ მათ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო მა­მა­კაცს. მო­ი­მა­ტებს ემო­ცი­უ­რო­ბა - სიყ­ვა­რუ­ლი სი­ძულ­ვილ­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­მენ­ტა­ლუ­რად გა­და­ი­ზარ­დოს. ადა­მი­ა­ნე­ბი უფრო ად­ვი­ლად გა­მოვ­ლენ წო­ნას­წო­რო­ბი­დან, მკვეთ­რი რე­აქ­ცია ექ­ნე­ბათ და გან­წყო­ბაც სწრა­ფად შე­ეც­ვლე­ბათ. ის, რა­ზეც ადრე რე­ა­გი­რე­ბა არ ჰქონ­დათ, ახლა შე­იძ­ლე­ბა მწვა­ვედ გა­ნი­ცა­დონ და გა­მო­ხა­ტონ. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში მო­ი­მა­ტებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი მი­ზი­დუ­ლო­ბა. ახალ­გაც­ნო­ბილ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს ელ­ვი­სე­ბუ­რად, თავი და­გა­მახ­სოვ­როთ ვნე­ბი­ა­ნი რო­მა­ნით, მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ ხან­გრძლი­ვი კავ­ში­რით. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სურ თე­მას, მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის იმ­პულ­სურ ხარ­ჯვას, რა­საც მოჰ­ყვე­ბა უსარ­გებ­ლო ნივ­თებ­ში ფუ­ლის გა­დაყ­რა. თე­ბერ­ვლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ ოპე­რა­ცი­ებს, მსხვილ სა­ყიდ­ლებს, ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­სა და ვა­ლე­ბის აღე­ბას.


23 თე­ბერ­ვლამ­დე გა­მო­ას­წო­რეთ წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი, რათა არ გა­ირ­თუ­ლოთ სი­ტუ­ა­ცია. გა­ნა­ვი­თა­რეთ ადრე და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. კარ­გი პე­რი­ო­დია გა­წყვე­ტი­ლი მე­გობ­რუ­ლი და საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის აღ­სად­გე­ნად. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას.


image


ახალმთვა­რე­ო­ბა დად­გე­ბა 23 თე­ბერ­ვალს


24-29 თე­ბერ­ვა­ლი - ამ პე­რი­ოდ­ში ინ­ტუ­ი­ცია ლო­გი­კა­ზე ძლი­ე­რი იქ­ნე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ქვეც­ნო­ბი­ე­რი­დან მი­ი­ღოთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხი. ამ პე­რი­ოდ­ში და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა დიდხ­ნი­ა­ნი არ იქ­ნე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ, შე­იძ­ლე­ბა აღა­ად­გი­ნოთ ძვე­ლი კავ­ში­რე­ბი. გირ­ჩევთ, ურ­თი­ერ­თო­ბა მე­ტად გქონ­დეთ იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვინც დრომ გა­მო­ცა­და.


ასევე ნახეთ:


რაში გადეხმარებათ ვერძი, ლომი ან მორიელი საუკეთესოდ - ანუ ის, რაც ზოდიაქოს ნიშნებს, დანარჩენებთან შედარებით, ყველაზე მაგრად გამოსდით


ვინ არიან "უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები" - ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე


თებერვლის ფინანსური ჰოროსკოპი - ვის ელის გრანდიოზული ცვლილებები კარიერაში და შემოსავლების გაზრდანახეთ სხვა საინტერესო სტატიები არხზე - მაია 24

2
2437
შეფასება არ არის
ავტორი:მაია 24
მაია 24
2437
  
25 თებერვალი, 4:00
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

22 თებერვალი, 2:52
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 2