x
მეტი
  • 20.05.2019
  • სტატია:90134
  • ვიდეო:340050
  • სურათი:452467
განსხვავებული საფესტივალო სივრცე და მსოფლიოში აღიარებული არტისტები ყაზბეგში: „Mountain Set: Kazbegi“

image


მუ­სი­კა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი Mountain Set: Kazbegi 3 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაგ­რძელ­დე­ბა და ის ყაზ­ბეგ­ში, სტე­ფან­წმინ­და­ში ჩა­ტარ­დე­ბა. ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სტუმ­რებს გან­სხვა­ვე­ბულ სა­ფეს­ტი­ვა­ლო გა­რე­მოს სთა­ვა­ზო­ბენ, იქ­ნე­ბა ორი სცე­ნა და სა­სე­მი­ნა­რო სივ­რცე, სა­დაც 29 ივ­ნისს შეხ­ვედ­რე­ბის სე­მი­ნა­რის სტუ­მა­რი იქ­ნე­ბა Sandra Kowalskii თე­მით - „თა­ნა­მედ­რო­ვე პრო­ვო­კა­ცი­უ­ლი ხატ­ვა და ერო­ტი­კა ხე­ლოვ­ნე­ბის სტილ­ში“. 30 ივ­ნისს კი ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­სი­კო­სი Kordz [ალექ­სან­დრე კორ­ძა­ია] თე­მით - „ლაივ სეტი და მუ­სი­კის პრო­დუქ­ცი­ის მე­თო­დე­ბი Ableton Live-ში“.


ფეს­ტი­ვა­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სტუმ­რებს სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლით სრუ­ლად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ, იქ­ნე­ბა კარ­ვე­ბი და კო­ტე­ჯე­ბი კვე­ბით, სამი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

გარ­და ამი­სა, კეთ­დე­ბა კვე­ბის სხვა­დას­ხვა ზო­ნე­ბი, მო­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ად­გი­ლე­ბი და ბევ­რი გა­სარ­თო­ბი აქ­ტი­ვო­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა სტუმ­რე­ბის ტრას­პორ­ტი­რე­ბას, ფეს­ტი­ვა­ლი თა­ვად უზ­რუვ­ნელ­ყოფს და შეკ­რე­ბის ად­გი­ლი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი.

Mountain Set: Kazbegi- ის პარტნი­ო­რი კომ­პა­ნი­აა Mixmag, რო­მე­ლიც წარ­მო­გიდ­გენთ ონ­ლა­ინ ტრანსლა­ცი­ას ფეს­ტი­ვა­ლის მთა­ვა­რი სცე­ნი­დან.


რაც შე­ე­ხე­ბა არ­ტის­ტებს, 3 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფეს­ტი­ვალ­ზე და­უკ­რა­ვენ:

28 ივ­ნი­სი:

Boston 168 [Live] | Keith Carnal | Kmyle [Live] | Blicz | DWIG [Live] | Levi Love Disco | Gabunia | Rati | L8 | Toke | Kdema


29 ივ­ნი­სი:

Function | Ulwhednar [Anthony Linell / Abdulla Rashim + Varg] [Live] | Restive Plaggona [Live] | Schwefelgelb [Live] | Yanamaste | Newa | Matthieu Faubourg | Dasha Zet | Objector Trax B2B Lilith. | Hamatsuki | Sevda | Cosmic Love Rotation | Digital Groove Affair | Kote Japaridze | Mercurrio | Kvanchi


30 ივ­ნი­სი:

Fabrizio Lapiana | SID & Eddy / Schwefelgelb | Blicz | CaotiČalm | Berika / Spacejam 92 | Gio Shengelia | Autumn Tree | Ash Scholem | Generali Minerali | Sumo | Ericsson | HERU | Tade | Audio Space | Nitrox


Boston 168

- ორი იტა­ლი­ე­ლი პრო­დი­უ­სე­რის, ტუ­რი­ნე­ლი Sergio Pace-ს და Vincenzo Ferramosca-ს მუ­სი­კა­ლუ­რი პრო­ექ­ტია, რომ­ლის სა­დე­ბი­უ­ტო "The Drill" EP 2014 წელს, ლე­იბლ „Old and Young“-ზე გა­მო­ვი­და, ლე­იბლზე რომ­ლის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბიც თა­ვად­ვე იყ­ვნენ 2010 წელს. პირ­ვე­ლი­ვე რე­ლიზ­ში ნა­თე­ლი გახ­და, რომ დუო გან­სა­კუთ­რე­ბულ აქ­ცენტს ანა­ლოგ ინ­სტრუ­მენ­ტებ­სა და მის­გან მი­ღე­ბულ ჟღე­რა­დო­ბა­ზე აკე­თებ­და. 80-იანი წლე­ბის ფსი­ქო­დე­ლი­უ­რი სა­უნ­დი და ეი­სიდ ტექ­ნოს ტალ­ღა Sergio Pace და Vincenzo Ferramosca-ს მუ­სი­კა­ლურ გე­მოვ­ნე­ბა­ზე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად აი­სა­ხა, რა­საც ადას­ტუ­რებს მათი ყო­ვე­ლი კომ­პო­ზი­ცია. ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი ხში­რად აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ უნ­დათ ესიდ ჟღე­რა­დო­ბა მათი მუ­სი­კის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი სა­მარ­კო ნი­შა­ნი იყო, რაც მსმე­ნე­ლის­თვის ისე­დაც ად­ვი­ლად შე­სამ­ჩნე­ვია.


image


Function იგი­ვე Dave Sumner, ან­დერგრა­უნდ ტექ­ნო სცე­ნის აღი­ა­რე­ბუ­ლი და გავ­ლე­ნი­ა­ნი ფი­გუ­რა, კლუ­ბე­ბის BASSIANI და Berghain / Panorama Bar-ის რე­ზი­დენ­ტი, Ostgut Ton-ის ოჯა­ხის წევ­რი, თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი ლე­იბ­ლის Infrastructure New York-ის და­მა­არ­სე­ბე­ლი. ბრუკ­ლი­ნე­ლი პრო­დი­უ­სე­რის მუ­სი­კა­ლუ­რი კა­რი­ე­რა 20 წელ­ზე მეტს ით­ვლის. Regis-თან და Silent Servant (Official)-თან ერ­თად წარ­მო­ად­გენ­და ლე­გენ­და­რულლ კო­ლექ­ტივს - Sandwel District.


image


Keith Carnal თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო სცე­ნის ერთ-ერთი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი და გა­მორ­ჩე­უ­ლი ჰო­ლან­დი­ე­ლი DJ და პრო­დი­უ­სე­რი. მისი ტრე­კე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა: Analysis, Prospect და Untold გა­მო­ი­ცა JOACHIM SPIETH-ის ლე­იბლ AFFIN-ზე და მა­სი­უ­რი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა თა­ნა­მედ­რო­ვე არ­ტის­ტე­ბის­გან. Keith-ზე დიდი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნეს არ­ტის­ტებ­მა: Kraftwerk, New Order, Donna Summer, Toto და Dire Straits. მისი სტი­ლი ხა­სი­ათ­დე­ბა, რო­გორც მა­სი­უ­რი ბა­სის, ჩამ­თრე­ვი მე­ლო­დი­ე­ბი­სა და ენერ­გი­უ­ლი, ან­დენგრა­უნდ ჟღე­რა­დო­ბის კომ­ბი­ნა­ცია.


image


ANTHONY LINEL იგი­ვე ABDULLA RASHIM

ის იშ­ვი­ა­თი არ­ტის­ტია, რო­მელ­საც ლე­იბლ NORTHERN ELECTRONICS-თან ერ­თად BASSIANI-ს ხუ­თწ­ლი­ა­ნი ის­ტო­რი­ის ყვე­ლა ეტაპ­ზე კლუ­ბის იდენ­ტო­ბის გან­სა­ზღვრა­ში თა­ვი­სი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შეჰ­ქონ­და. NORTHERN ELECTRONICS-ის მთა­ვა­რი პლატ­ფორ­მაა, სა­დაც LINEL-ის მუ­სი­კა­ლუ­რი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი ყვე­ლა­ზე კარ­გად გა­მო­იკ­ვე­თა. VARG-თან ერ­თად და­არ­სე­ბუ­ლი ლე­იბ­ლი ტექ­ნოს და ექ­სპე­რი­მენ­ტუ­ლი ელექტრო­ნუ­ლი ჟღე­რა­დო­ბის გა­დაკ­ვე­თის წერ­ტი­ლებ­ზე ორი­ენ­ტირ­დე­ბა და ეს ზუს­ტად ის სივ­რცეა, სა­დაც შვე­დი არ­ტის­ტი თავს ყვე­ლა­ზე კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობს.


ACRONYM, KORRIDOR, DORISBURG, THE EMPIRE LINE და სხვა სა­ინ­ტე­რე­სო მუ­სი­კო­სე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბით NORTHERN ELECTRONICS ელექტრო­ნუ­ლი მუ­სი­კის მო­წი­ნა­ვე პლატ­ფორ­მად იქცა, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში BASSIANI-ს ხში­რი სტუ­მა­რიც გახ­და.


Schwefelgelb


2004 წელს და­არ­სე­ბუ­ლი გერ­მა­ნუ­ლი EBM/ტექ­ნო პრო­ექ­ტი. თავ­და­პირ­ვე­ლად Schwefelgelb-ში 4 ადა­მი­ა­ნი იყო გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი (Sid, Eddy, Hal, Nyx), მაგ­რამ დღე­ი­სათ­ვის პრო­ექ­ტი ორი წევ­რი­სა­გან შედ­გე­ბა (Sid და Eddy). მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პრო­ექტს შთამ­ბეჭ­და­ვი 3 LP და 10 EP აქვს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, მათ ტექ­ნო სცე­ნა­ზე აღი­ა­რე­ბა მხო­ლოდ 2016 წელს მო­ი­პო­ვეს, რო­დე­საც გერ­მა­ნულ ლე­იბლ Fleisch-ზე 2 EP გა­მოს­ცეს, ხოლო “Bis Zum Nächsten Tag” პრო­ექ­ტის აღ­ზე­ვე­ბის სიმ­ბო­ლო გახ­და, რო­გორც მათი ნა­მუ­შე­ვა­რი, ისე KHIDI-ს რე­ზი­დენ­ტის Phase Fatale-ის რე­მიქ­სი უმალ­ვე სხვა­დას­ხვა ჩარ­ტებ­სა და DJ სე­ტებ­ში მოხ­ვდა.


image


VARG არა მხო­ლოდ NORTHERN ELECTRONICS არა­მედ მთლი­ა­ნად ელექტრო­ნუ­ლი მუ­სი­კის სივ­რცის­თვის საკ­ვან­ძო პრო­დი­უ­სე­რია. მისი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა და პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც უამ­რავ სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექტსა თუ ჩა­ნა­წერ­ში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა, მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია, რის გა­მოც VARG- ის­გან ყო­ველ­წლი­უ­რად რა­ღაც მნიშ­ვნე­ლო­ვანს ვე­ლით. უკა­ნას­კნე­ლი 5 წლის მან­ძილ­ზე მას და­ახ­ლო­ე­ბით 25 ჩა­ნა­წე­რი აქვს გა­მო­ცე­მუ­ლი, მათ შო­რის ისეთ ლე­იბ­ლებ­ზეც, რო­გო­რე­ბი­ცაა FIELD RECORDS, OPAL TAPES, SEMANTICA, POSH ISOLATION. მშობ­ლი­ურ პლატ­ფორ­მა გა­მო­ცე­მულ კრე­ბუ­ლებს შო­რის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია კა­სე­ტა­ზე ჩა­წე­რი­ლი ალ­ბო­მი “ჟინ­ვა­ლი”, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ღე­ბუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბით არის შთა­გო­ნე­ბუ­ლი. მისი დის­კოგ­რა­ფი­ის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ექ­სპე­რი­მენ­ტუ­ლი და ხის­ტი მიდ­გო­მა, რო­მე­ლიც რო­გორც ემ­ბი­ენტ ტექ­ნო ჩა­ნა­წე­რებ­ში, ასე­ვე უფრო მე­ტად სა­ცეკ­ვაო ორი­ენ­ტა­ცი­ის კომ­პო­ზი­ცი­ებ­შიც ნათ­ლად იკი­თხე­ბა.0
4
2-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
4
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0